Reklama
Start

W ramach akcji „MIKOŁAJE 2014” wolontariusze przygotowali 210 paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu gostyńskiego. W realizację projektu, realizowanego już siódmy rok z rzędu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, włączyły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz pracownicy firm sektora gospodarczego i ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu zostało przygotowanych ponad dwieście dużych paczek dla dzieci, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką.

Więcej…

 

DSC_0021Gerard Misiaczyk, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach został wybrany na Przewodniczącego Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej. Podczas spotkania uroczyście podpisano pakt założycielski Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, w którym wszyscy zobowiązali się do partnerskiej współpracy i działania w celu rozwijania wielkopolskich WTZ i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce. Następnie pakt został przekazany na ręce Dyrektora PFRON oraz Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełni nadziei na lepsze jutro dla WTZ uczestnicy spotkania w ostatnich słowach wypowiedzianych na sali skandowali swoje zaangażowanie i konieczność pracy nad wypracowanymi wcześniej postulatami.

więcej

 

VIII Puchar Wielkopolski w Karate Sportowym Kleszczewo 2014 zgromadził na starcie blisko 300 zawodniczek i zawodników z 24 klubów Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubuskiego i Opolskiego. W tym doborowym gronie startowali zawodnicy z gostyńskiego klubu karate TKKF „Tęcza”. Jak podkreśla shihan Waldemar Szwedek (VII DAN) - walcząc o medale młodzi gostyńscy karatecy mieli też okazję wzbogacić swoją wiedzę i porównać swoje umiejętności z rówieśnikami z innych klubów karate. A to, że zdobyli po raz kolejny miejsca na podium, cieszy! Gostyńscy karatecy zdobyli w Kleszczewie 8 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe.

Więcej…

 

Zbliża się 31 grudnia - sprawdź, czego musicie dopilnować w swojej organizacji – co musi zrobić zarząd fundacji / stowarzyszenia lub osoba (firma) prowadząca księgowość. Uporządkuje to sprawy formalne, dokumenty w organizacji i ułatwi sporządzenie sprawozdania za mijający rok.

Więcej…

 

Na spotkanie opłatkowe Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych do Sali bankietowej Mróz S.A. przybyło blisko 400 osób członków stowarzyszenia i ich opiekunów. Stowarzyszenie skupia obecnie 106 dzieci i dorosłych niepełnosprawnych z gmin Borek, Kobylin, Pogorzela, Pępowo, Piaski i Gostyń. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia stały się okazją do uroczystego spotkania, poprzedzonego mszą świętą.

Więcej…

 

Dwustu seniorów przybyło 11 grudnia do sali widowiskowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na spotkanie opłatkowe i wspólne śpiewanie kolęd. Zorganizował je Zarząd Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który wraz z przedstawicielami gostyńskiej policji przygotował też pogadankę o bezpieczeństwie seniorów.

Więcej…

 

Gala projektów i wolontariuszy, debata oksfordzka i żywiołowy biskupiański rock kapeli C 360 złożyły się między innymi na gminne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, czyli święta ludzi nieodpłatnie i bezinteresownie pomagających innym, które odbyły się 5 grudnia w kinie "Szarotka" w Krobi. Uroczystość otwarła i prowadziła Anna Krzyżostaniak, kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.

Więcej…

 

TKKF „TĘCZA” zorganizował VI Mikołajkowy Turniej Karate Dzieci (6.12.14). Najmłodsi adepci karate zmagali się w konkurencjach kata (zademonstrowanie układów technik symulujących walkę z kilkoma przeciwnikami) i kumite (walka sportowa). Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali puchary i dyplomy, a wszyscy zawodnicy mikołajkowe słodycze.

Więcej…

 

 

 1. Organizatorzy XXIII Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych

w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) informują o utworzeniu powiatowego sztabu XXIII Gostyńskiego Finału WOŚP. Sztab został już zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” informują, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. 2014.189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.

Więcej…

 

W ostatnich latach zmieniły się znacząco przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiar sprawiedliwości, policja oraz specjaliści pracujący w jednostkach pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia zyskali nowe narzędzia, metody i procedury, które można skutecznie wykorzystywać do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. Jednym z warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy jest też zmiana społecznego nastawienia do przemocy w rodzinie, a zwłaszcza zmiana akceptacji stosowania kar fizycznych w wychowywaniu dzieci i zmiana przekonania, że nie można wtrącać się w czyjeś sprawy rodzinne, nawet jeżeli jest to przemoc.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl