Reklama
Start

 

 1. Organizatorzy XXIII Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych

w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) informują o utworzeniu powiatowego sztabu XXIII Gostyńskiego Finału WOŚP. Sztab został już zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” informują, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. 2014.189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.

Więcej…

 

W ostatnich latach zmieniły się znacząco przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiar sprawiedliwości, policja oraz specjaliści pracujący w jednostkach pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia zyskali nowe narzędzia, metody i procedury, które można skutecznie wykorzystywać do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. Jednym z warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy jest też zmiana społecznego nastawienia do przemocy w rodzinie, a zwłaszcza zmiana akceptacji stosowania kar fizycznych w wychowywaniu dzieci i zmiana przekonania, że nie można wtrącać się w czyjeś sprawy rodzinne, nawet jeżeli jest to przemoc.

Więcej…

 

Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie, w którym obowiązuje - od niedawna - restrykcyjne prawo dotyczące całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Rodzicowi nie wolno dać dziecku klapsa. W drastycznych przypadkach pobicia dziecko może być w trybie natychmiastowym odebrane rodzicom.
Rozmowę o przemocy wobec dzieci prowadzą Barbara Armon, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu Wlkp. i Mirosław Sobkowiak, certyfikowany /„Niebieska Linia”/ specjalista interwencji i pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie.

Więcej…

 

Otwarte mistrzostwa Wielkopolski w karate to znakomita okazja do rywalizacji sportowej dla tych, którzy pierwszy raz startują w zawodach oraz do sprawdzenia swoich umiejętności przez bardziej zaawansowanych karateków. XII mistrzostwa Wielkopolski w Karate w Krotoszynie (10.11. 2014) zgromadziły na starcie ponad trzystu zawodników i zawodniczek z dwudziestu pięciu klubów z całej Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza i Lubuskiego. W gronie tych sportowców byli też zawodnicy gostyńskiej „Tęczy”, a do sportowej rywalizacji prowadzili ich trenerzy: Waldemar Szwedek i Mieczysław Polewski. I zrobili to bardzo skutecznie, bo Gostynianie wywalczyli w Krotoszynie dwa tytuły wicemistrzów Wielkopolski i 5 medali.

Więcej…

 

Wózki i sprzęt pomocniczy do obsługi osób niepełnosprawnych to kolejny dar z Holandii. Przywieźli je do powiatu gostyńskiego Petra Bijker Kuiper i Jacob Bijker. Sprzęt przygotowała holenderska organizacja Kinderhuis Bodzewo, pomagająca Domowi Dziecka w Bodzewie oraz podopiecznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „Dziecko”. Część specjalistycznego sprzętu została przekazana do Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. Ułatwi pracownikom pracę z mieszkańcami tej placówki.

Więcej…

 

Nadchodzą zimowe mrozy. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. W  okresie  przemian  ustrojowych w  Polsce  nasiliło  się  zjawisko  bezdomności. Przyczyny są różne, np. sytuacja w domu, konflikt z prawem, w następstwie którego po odsiadce nie  ma  gdzie  wrócić. Każda  osoba to inna historia.

Więcej…

 

Przez dwa dni (27-28.10.) pracownicy pomocy społecznej z gmin i powiatów województwa wielkopolskiego przypatrywali się pracy powiatowego systemu pomocy społecznej. Spotykali się z kierownikami i pracownikami powiatowych i gminnych jednostek pomocy społecznej oraz placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Okazją była zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wizyta studyjna „System wsparcia na terenie Powiatu Gostyńskiego”, zrealizowana w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”.

Więcej…

 

Sprzęt rehabilitacyjny, wózki dla niepełnosprawnych oraz rolatory trafiły w ostatnich dniach do osób, które potrzebowały takiej pomocy. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu rozwozili sprzęt do rodzin na terenie całego powiatu. Sprzęt przekazywano nieodpłatnie. PCPR pozyskał ten sprzęt w ramach współpracy z holenderską organizacją Kinderhuis Bodzewo, pomagającą przede wszystkim Domom Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, ale też podopiecznym PCPR, BOIK w Piaskach i Stowarzyszenia „Dziecko”.

Więcej…

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowały specjalistyczne szkolenie (31.10.14) dla pracowników oświaty. Było one poświęcone procedurze „Niebieskie Karty”, której głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. Szkolenie w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu prowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej.

Więcej…

 

Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie “Dziecko” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przyłącza się do obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2014 oraz Tygodnia Mediacji 2014, koordynowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu będą pełnić dyżury informacyjne, w czasie których będą informować o mediacjach.

Harmonogram dyżurów informacyjnych mediatorów:

1) 13.10.2014 - od 15:00 do 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej (Gostyń, ul. Wrocławska 8)

2) 14.10.2014 - od 17:00 do 18:00 w Centrum Informacyjno-Doradczym Stowarzyszenia “Dziecko” (Gostyń, ul. Parkowa 1a)

3) 15.10.2014 - od 15.00 do 18.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl