Reklama
Start

Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie, w którym obowiązuje - od niedawna - restrykcyjne prawo dotyczące całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Rodzicowi nie wolno dać dziecku klapsa. W drastycznych przypadkach pobicia dziecko może być w trybie natychmiastowym odebrane rodzicom.
Rozmowę o przemocy wobec dzieci prowadzą Barbara Armon, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu Wlkp. i Mirosław Sobkowiak, certyfikowany /„Niebieska Linia”/ specjalista interwencji i pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie.

Więcej…

 

Otwarte mistrzostwa Wielkopolski w karate to znakomita okazja do rywalizacji sportowej dla tych, którzy pierwszy raz startują w zawodach oraz do sprawdzenia swoich umiejętności przez bardziej zaawansowanych karateków. XII mistrzostwa Wielkopolski w Karate w Krotoszynie (10.11. 2014) zgromadziły na starcie ponad trzystu zawodników i zawodniczek z dwudziestu pięciu klubów z całej Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza i Lubuskiego. W gronie tych sportowców byli też zawodnicy gostyńskiej „Tęczy”, a do sportowej rywalizacji prowadzili ich trenerzy: Waldemar Szwedek i Mieczysław Polewski. I zrobili to bardzo skutecznie, bo Gostynianie wywalczyli w Krotoszynie dwa tytuły wicemistrzów Wielkopolski i 5 medali.

Więcej…

 

Wózki i sprzęt pomocniczy do obsługi osób niepełnosprawnych to kolejny dar z Holandii. Przywieźli je do powiatu gostyńskiego Petra Bijker Kuiper i Jacob Bijker. Sprzęt przygotowała holenderska organizacja Kinderhuis Bodzewo, pomagająca Domowi Dziecka w Bodzewie oraz podopiecznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „Dziecko”. Część specjalistycznego sprzętu została przekazana do Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. Ułatwi pracownikom pracę z mieszkańcami tej placówki.

Więcej…

 

Nadchodzą zimowe mrozy. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. W  okresie  przemian  ustrojowych w  Polsce  nasiliło  się  zjawisko  bezdomności. Przyczyny są różne, np. sytuacja w domu, konflikt z prawem, w następstwie którego po odsiadce nie  ma  gdzie  wrócić. Każda  osoba to inna historia.

Więcej…

 

Przez dwa dni (27-28.10.) pracownicy pomocy społecznej z gmin i powiatów województwa wielkopolskiego przypatrywali się pracy powiatowego systemu pomocy społecznej. Spotykali się z kierownikami i pracownikami powiatowych i gminnych jednostek pomocy społecznej oraz placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Okazją była zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wizyta studyjna „System wsparcia na terenie Powiatu Gostyńskiego”, zrealizowana w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”.

Więcej…

 

Sprzęt rehabilitacyjny, wózki dla niepełnosprawnych oraz rolatory trafiły w ostatnich dniach do osób, które potrzebowały takiej pomocy. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu rozwozili sprzęt do rodzin na terenie całego powiatu. Sprzęt przekazywano nieodpłatnie. PCPR pozyskał ten sprzęt w ramach współpracy z holenderską organizacją Kinderhuis Bodzewo, pomagającą przede wszystkim Domom Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, ale też podopiecznym PCPR, BOIK w Piaskach i Stowarzyszenia „Dziecko”.

Więcej…

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowały specjalistyczne szkolenie (31.10.14) dla pracowników oświaty. Było one poświęcone procedurze „Niebieskie Karty”, której głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. Szkolenie w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu prowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej.

Więcej…

 

Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie “Dziecko” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przyłącza się do obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2014 oraz Tygodnia Mediacji 2014, koordynowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu będą pełnić dyżury informacyjne, w czasie których będą informować o mediacjach.

Harmonogram dyżurów informacyjnych mediatorów:

1) 13.10.2014 - od 15:00 do 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej (Gostyń, ul. Wrocławska 8)

2) 14.10.2014 - od 17:00 do 18:00 w Centrum Informacyjno-Doradczym Stowarzyszenia “Dziecko” (Gostyń, ul. Parkowa 1a)

3) 15.10.2014 - od 15.00 do 18.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Więcej…

 

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w latach 2015-2017 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Więcej…

 

Powiat Gostyński zaprasza mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych usług radców prawnych i aplikantów radcowskich. Porady prowadzone będą 23 września 2014 roku w starostwie powiatowym (salka konferencyjna nr 19 przy sali sesyjnej) w godzinach od 9.00 – 15.00.Ogólnopolska akcja „Niebieski parasol”, to świadczenie na rzecz obywateli bezpłatnych porad prawnych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Celem akcji jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i uzyskanie nieodpłatnej porady prawnej przez osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz podnoszenie świadomości prawnej obywateli. Przedsięwzięcie objął swym patronatem Prezydent RP.

 

Do końca czerwca 2015 r. zachowają ważność stare karty parkingowe pozwalające na korzystanie z przywilejowanych miejsc postoju, które wydano przed lipcem tego roku. Nowelizację ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) mają przygotować posłowie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, której prezydium podjęło w środę (10.09.2014 r.) decyzję w tej sprawie.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl