Reklama
Start

Na spotkanie opłatkowe Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych do Sali bankietowej Mróz S.A. przybyło blisko 400 osób członków stowarzyszenia i ich opiekunów. Stowarzyszenie skupia obecnie 106 dzieci i dorosłych niepełnosprawnych z gmin Borek, Kobylin, Pogorzela, Pępowo, Piaski i Gostyń. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia stały się okazją do uroczystego spotkania, poprzedzonego mszą świętą.

Więcej…

 

Dwustu seniorów przybyło 11 grudnia do sali widowiskowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na spotkanie opłatkowe i wspólne śpiewanie kolęd. Zorganizował je Zarząd Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który wraz z przedstawicielami gostyńskiej policji przygotował też pogadankę o bezpieczeństwie seniorów.

Więcej…

 

Gala projektów i wolontariuszy, debata oksfordzka i żywiołowy biskupiański rock kapeli C 360 złożyły się między innymi na gminne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, czyli święta ludzi nieodpłatnie i bezinteresownie pomagających innym, które odbyły się 5 grudnia w kinie "Szarotka" w Krobi. Uroczystość otwarła i prowadziła Anna Krzyżostaniak, kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.

Więcej…

 

TKKF „TĘCZA” zorganizował VI Mikołajkowy Turniej Karate Dzieci (6.12.14). Najmłodsi adepci karate zmagali się w konkurencjach kata (zademonstrowanie układów technik symulujących walkę z kilkoma przeciwnikami) i kumite (walka sportowa). Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali puchary i dyplomy, a wszyscy zawodnicy mikołajkowe słodycze.

Więcej…

 

 

 1. Organizatorzy XXIII Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych

w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) informują o utworzeniu powiatowego sztabu XXIII Gostyńskiego Finału WOŚP. Sztab został już zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” informują, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. 2014.189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.

Więcej…

 

W ostatnich latach zmieniły się znacząco przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiar sprawiedliwości, policja oraz specjaliści pracujący w jednostkach pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia zyskali nowe narzędzia, metody i procedury, które można skutecznie wykorzystywać do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. Jednym z warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy jest też zmiana społecznego nastawienia do przemocy w rodzinie, a zwłaszcza zmiana akceptacji stosowania kar fizycznych w wychowywaniu dzieci i zmiana przekonania, że nie można wtrącać się w czyjeś sprawy rodzinne, nawet jeżeli jest to przemoc.

Więcej…

 

Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie, w którym obowiązuje - od niedawna - restrykcyjne prawo dotyczące całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Rodzicowi nie wolno dać dziecku klapsa. W drastycznych przypadkach pobicia dziecko może być w trybie natychmiastowym odebrane rodzicom.
Rozmowę o przemocy wobec dzieci prowadzą Barbara Armon, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu Wlkp. i Mirosław Sobkowiak, certyfikowany /„Niebieska Linia”/ specjalista interwencji i pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie.

Więcej…

 

Otwarte mistrzostwa Wielkopolski w karate to znakomita okazja do rywalizacji sportowej dla tych, którzy pierwszy raz startują w zawodach oraz do sprawdzenia swoich umiejętności przez bardziej zaawansowanych karateków. XII mistrzostwa Wielkopolski w Karate w Krotoszynie (10.11. 2014) zgromadziły na starcie ponad trzystu zawodników i zawodniczek z dwudziestu pięciu klubów z całej Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza i Lubuskiego. W gronie tych sportowców byli też zawodnicy gostyńskiej „Tęczy”, a do sportowej rywalizacji prowadzili ich trenerzy: Waldemar Szwedek i Mieczysław Polewski. I zrobili to bardzo skutecznie, bo Gostynianie wywalczyli w Krotoszynie dwa tytuły wicemistrzów Wielkopolski i 5 medali.

Więcej…

 

Wózki i sprzęt pomocniczy do obsługi osób niepełnosprawnych to kolejny dar z Holandii. Przywieźli je do powiatu gostyńskiego Petra Bijker Kuiper i Jacob Bijker. Sprzęt przygotowała holenderska organizacja Kinderhuis Bodzewo, pomagająca Domowi Dziecka w Bodzewie oraz podopiecznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „Dziecko”. Część specjalistycznego sprzętu została przekazana do Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. Ułatwi pracownikom pracę z mieszkańcami tej placówki.

Więcej…

 

Nadchodzą zimowe mrozy. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. W  okresie  przemian  ustrojowych w  Polsce  nasiliło  się  zjawisko  bezdomności. Przyczyny są różne, np. sytuacja w domu, konflikt z prawem, w następstwie którego po odsiadce nie  ma  gdzie  wrócić. Każda  osoba to inna historia.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl