Reklama
Start

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w latach 2015-2017 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Więcej…

 

Powiat Gostyński zaprasza mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych usług radców prawnych i aplikantów radcowskich. Porady prowadzone będą 23 września 2014 roku w starostwie powiatowym (salka konferencyjna nr 19 przy sali sesyjnej) w godzinach od 9.00 – 15.00.Ogólnopolska akcja „Niebieski parasol”, to świadczenie na rzecz obywateli bezpłatnych porad prawnych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Celem akcji jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i uzyskanie nieodpłatnej porady prawnej przez osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz podnoszenie świadomości prawnej obywateli. Przedsięwzięcie objął swym patronatem Prezydent RP.

 

Do końca czerwca 2015 r. zachowają ważność stare karty parkingowe pozwalające na korzystanie z przywilejowanych miejsc postoju, które wydano przed lipcem tego roku. Nowelizację ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) mają przygotować posłowie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, której prezydium podjęło w środę (10.09.2014 r.) decyzję w tej sprawie.

Więcej…

 

Na IX Turnieju Karate Shotokan World Organization - Koziegłowy 2014 karatecy z Gostynia zdobyli 6 medali: 1 złoty, 4 srebrne i 1 brązowy.
Turniej karate był inauguracją tegorocznego cyklu zawodów Shotokan World Organization (SWO). Celem turnieju i jego głównym zadaniem jest przegląd poziomu szkoleniowego.

Więcej…

 

Już po raz siódmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw".

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, wolontariusze - specjaliści z „Dziecka”, BOIK i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Więcej…

 

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w roku 2013 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach. Zarząd Powiatu Gostyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy współpracy PCPR w Gostyniu i zapoznaniu się z protokołem i opinią komisji konkursowej, dokonał wyboru oferty i przyznał dotację na realizację zadania publicznego należącego do zadań powiatu Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach. Przyznano dofinansowanie w wysokości 120 000 zł.

Więcej…

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu realizowało projekt „Warsztaty grupowe dla rodziców z problemami wychowawczymi”. Projekt otrzymał grant w konkursie Powiatu Gostyńskiego na działania w zakresie pomocy rodzinom z problemami wychowawczymi. Projekt zrealizowano w współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz z kuratorami Sądu Rejonowego w Gostyniu.

W ramach projektu podejmowane były działania mające na celu wsparcie i wzmocnienie rodzin. Dla rodziców, którzy chcieli poprawić swoje umiejętności, zrealizowano trzymiesięczne warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl