Reklama
Start

Jednym z ostatnich działań w projekcie „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, była konferencja pod nazwą „Jesteśmy – wspieramy”. Była ona podsumowaniem rocznych działań projektowych, zrealizowanych dzięki grantowi konkursowemu w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Jego celem było dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim.

Więcej…

 

„Motylki” z Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie gościły u siebie Mirosława Sobkowiaka - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i prezesa Stowarzyszenia „DZIECKO”, który został zaproszony przez Panią pedagog Alinę Szczepaniak.Spotkanie odbyło się w ramach realizowania projektu innowacji "Wolontariat już w przedszkolu". Gość przedstawił przedszkolakom formy pomagania innym podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Więcej…

 

Gostyńscy karatecy wzięli udział w międzynarodowym seminarium z Sensei Sadashige Kato (9. Dan).

Gostyńscy instruktorzy karate i młodzi zawodnicy "Tęczy" uczestniczyli w kilkudniowym stażu instruktorskim International Japan Karate Association i Shotokan Word Organisation (członkiem tej organizacji jest klub karate TKKF „TĘCZA” w Gostyniu), który odbywał się w poznańskiej Akademii Sztuk Walki. W zgrupowaniu udział brali zawodnicy z kilku różnych organizacji i klubów karate Shotokan z kraju i zagranicy, łącznie ponad 150 osób.

Więcej…

 

Tuż przed świętami w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi widzowie obejrzeli ciekawą adaptację opowiadania Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, ich opiekunowie i terapeuci oraz przyjaciele obu placówek wspólnie wystawili historię skąpca Ebenezera Scrooge’a.

Więcej…

 

Rozstrzygnięto XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs corocznie adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu jest integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej. Na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu powitała wszystkich i poprowadziła spotkanie Natalia Hajnsz – Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR w Gostyniu i jednocześnie koordynatorka konkursu. W spotkaniu oprócz uczestników konkursu i ich opiekunów oraz nauczycieli klas integracyjnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu uczestniczyli też zaproszenie goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu Violetta Skorupska i Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu Maria Marciniak.

Więcej…

 

Mikołaje przygotowały 302 wielkie paczki świąteczne dla dzieciaków z powiatu gostyńskiego

W ramach autorskiego projektu „MIKOŁAJE 2016” wolontariusze przygotowali 302 duże paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu gostyńskiego. W realizację projektu, realizowanego już dziewiąty rok z rzędu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, włączyły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz firmy sektora gospodarczego i ich pracownicy oraz ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu zostało przygotowanych ponad trzysta dużych paczek dla dzieci, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką.

Więcej…

 

Zespół Szkół w Gostkowie i Nieparcie, do którego uczęszczają uczniowie z gmin Krobia i Miejska Górka, przyłączył się do działań przeciwdziałających przemocy, realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół, prowadzonego przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart utworzony przez Gminę Krobia i Gminę Miejska Górka, wzięła udział w szkoleniu „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci”.

Więcej…

 

PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” nadały Zespołowi Szkół w Piaskach i Szkole Podstawowej w Goli oraz Sekcji Karate Ogniska Statutowego TKKF „TĘCZA” w Gostyniu honorowy tytuł „MIKOŁAJ 2016” za przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin Powiatu Gostyńskiego.

W ramach prowadzonej akcji uczniowie, wychowawcy i rodzice Zespołu Szkół w Piaskach i Szkoły Podstawowej w Goli oraz młodzi karatecy „TĘCZY” wraz z rodzicami, uczestniczący w VIII Mikołajkowym Turnieju Karate Dzieci, objęli patronatem 30 dzieci i przygotowali dla nich świąteczne paczki pod choinkę. Paczki trafią do rodzin za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Więcej…

 

Organizatorzy XXV Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) informują o utworzeniu powiatowego sztabu XXV Gostyńskiego Finału WOŚP. Sztab został już zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej…

 

Rodzina bez przemocy

Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje projekt „Rodzina bez przemocy”. Jego celem jest uświadomienie społeczności lokalnej, że przemoc jest zjawiskiem zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny oraz jej stabilności.  Realizatorzy projektu podkreślają, że dodatkowym problemem niszczącym rodzinę jest przemoc w  rodzinie wobec dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

Więcej…

 

Przedstawiciele powiatowego systemu pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego wraz Januszem Sikorą Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Gostyńskiego uczestniczyli w wizycie studyjnej w Powiecie Koszalińskim (8-10 listopada 2016 r.).Celem tej wizyty było zapoznanie się z systemem pomocy społecznej, funkcjonującym na terenie Powiatu Koszalińskiego, oraz wymiana dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań między przedstawicielami władz i specjalistami z obszaru pomocy społecznej obu Powiatów.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl