Reklama
Start

Otwarte mistrzostwa Wielkopolski w karate to znakomita okazja do rywalizacji sportowej dla tych, którzy pierwszy raz startują w zawodach oraz do sprawdzenia swoich umiejętności przez bardziej zaawansowanych karateków. XIV Mistrzostwa Wielkopolski w Karate w Krotoszynie zgromadziły na starcie blisko 254 zawodników i zawodniczek z dwudziestu czterech klubów z całej Polski. W gronie tych sportowców byli też zawodnicy gostyńskiego klubu karate TKKF „TĘCZA”, a do sportowej rywalizacji prowadził ich trener sensei Mieczysław Polewski (4. Dan). Gostynianie wywalczyli w Krotoszynie tytuł drużynowych wicemistrzyń Wielkopolski oraz brązowy medal w tej kategorii.

Więcej…

 

W niedzielę (27.11.2016 r.), w sali świetlicy wiejskiej w Smogorzewie, rodzinnej miejscowości Kaspra Miaskowskiego, w nastrojowo przygotowanej scenerii, odbył się finał XV integracyjnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka. Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego to stała i ważna impreza w kalendarzu powiatowych imprez kulturalnych, której celem jest m.in. ożywianie poezji barokowego poety ze Smogorzewa i propagowanie kultury żywego słowa. Konkurs ma też charakter integracyjny, gdyż startują w nim osoby niepełnosprawne.

Więcej…

 

Nadchodzą zimowe chłody. Warto jednak pamiętać o przyjemnych słonecznych dniach, których doświadczaliśmy jeszcze w niecałe dwa miesiące temu. Pozwoliły one na zorganizowanie pikniku plenerowego połączonego z połowem ryb oraz pieczeniem ziemniaków. Do kompleksu rekreacyjnego w Dzięczynie zjechało blisko dwieście osób. Byli to uczestnicy i ich opiekunowie ze Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu pięciu powiatów gostyńskiego, pleszewskiego, leszczyńskiego, kościańskiego i rawickiego. Przybyli też podopieczni ze stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz członkowie rodzin z powiatu gostyńskiego.

Więcej…

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” pozyskało środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego i realizuje wraz z partnerem: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu projekt „Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”.

Więcej…

 

W Gostyniu odbyła się konferencja szkoleniowa „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”. Wzięli w niej udział rodzice, opiekunowie, wychowawcy, terapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy i psychologowie z powiatów: rawickiego, pleszewskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i gostyńskiego. Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, przedstawili w formie przystępnej i w sposób odnoszący się do codziennego życia informacje o tym, na co należy zwracać uwagę w codziennym byciu i wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W konferencji wzięło udział 75 uczestników.

Więcej…

 

Dział Promocji i Kultury Urzędu Gminny w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby niepełnosprawne z powiatu gostyńskiego do udziału w 15 JUBILEUSZOWYM Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: Starosta Powiatu – Robert Marcinkowski i Wójt Gminy Piaski – Wiesław Glapka. W tym roku finał konkursu odbędzie się 27 listopada w Świetlicy Środowiskowej w Smogorzewie - wsi, w której urodził się Kasper Miaskowski. Początek o godz. 13.00

Więcej…

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Chwałkowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „BAZA” realizuje projekt „Zastępcza Babcia – Zastępcza Wnuczka”. Projekt przede wszystkim integruje międzypokoleniowo mieszkańców wsi Chwałkowo oraz ma na celu aktywizowanie osób starszych do działalności na rzecz swojego środowiska. Realizatorzy projektu, stwarzając młodym możliwość poświęcenia seniorom części swojego czasu, dają szansę seniorom na włączenie się w życie społeczne i motywują ich do działań.

Więcej…

 

W kolejnym już w tym roku seminarium i stażu instruktorskim Shotokan Word Organisation uczestniczyli instruktorzy z Gostynia. Na staż do poznańskiej Akademii Sztuk Walki przyjechali trenerzy z wielu klubów karate, w tym z TKKF „Tęcza” w Gostyniu. Podczas wykładu na temat aktualnej sytuacji karate w świecie Hanshi Robert Sworek (8. Dan) omówił nowe trendy i kierunki oraz zreferował perspektywy dla SWO na najbliższe lata. W części technicznej stażu przećwiczono kombinacje technik i kata z programu egzaminacyjnego na wyższe stopnie mistrzowskie. Jest to ważne ze względu na zbliżający się Międzynarodowy jesienny staż z Sensei Sadashige Kato, który odbędzie się w Poznaniu. Omówiono też metody ćwiczeń rozciągających oraz podstawy techniczne wybranych technik nożnych.

Więcej…

 

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2017Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/370/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA KONSULTACJE

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Programu Współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Radą Sołecką w Chwałkowie serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych dla rodzin osób niepełnosprawnych. Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo.

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

- 6 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, „Rodzina – systemowe działania: rola, cele, zadani oraz funkcje w zakresie podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych we współpracy z placówkami pomocy społecznej” - prowadząca Elżbieta Gadomska

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, zapraszają pedagogów, terapeutów i opiekunów z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatów: gostyńskiego, rawickiego i leszczyńskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych ośmiogodzinnych szkoleniach podnoszących umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi (każda placówka może oddelegować po jednym pracowniku na każde ze szkoleń).

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl