Reklama
Start

Rozstrzygnięto XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs corocznie adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu jest integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej. Na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu powitała wszystkich i poprowadziła spotkanie Natalia Hajnsz – Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR w Gostyniu i jednocześnie koordynatorka konkursu. W spotkaniu oprócz uczestników konkursu i ich opiekunów oraz nauczycieli klas integracyjnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu uczestniczyli też zaproszenie goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu Violetta Skorupska i Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu Maria Marciniak.

Więcej…

 

Mikołaje przygotowały 302 wielkie paczki świąteczne dla dzieciaków z powiatu gostyńskiego

W ramach autorskiego projektu „MIKOŁAJE 2016” wolontariusze przygotowali 302 duże paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu gostyńskiego. W realizację projektu, realizowanego już dziewiąty rok z rzędu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, włączyły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz firmy sektora gospodarczego i ich pracownicy oraz ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu zostało przygotowanych ponad trzysta dużych paczek dla dzieci, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką.

Więcej…

 

Zespół Szkół w Gostkowie i Nieparcie, do którego uczęszczają uczniowie z gmin Krobia i Miejska Górka, przyłączył się do działań przeciwdziałających przemocy, realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół, prowadzonego przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart utworzony przez Gminę Krobia i Gminę Miejska Górka, wzięła udział w szkoleniu „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci”.

Więcej…

 

PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” nadały Zespołowi Szkół w Piaskach i Szkole Podstawowej w Goli oraz Sekcji Karate Ogniska Statutowego TKKF „TĘCZA” w Gostyniu honorowy tytuł „MIKOŁAJ 2016” za przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin Powiatu Gostyńskiego.

W ramach prowadzonej akcji uczniowie, wychowawcy i rodzice Zespołu Szkół w Piaskach i Szkoły Podstawowej w Goli oraz młodzi karatecy „TĘCZY” wraz z rodzicami, uczestniczący w VIII Mikołajkowym Turnieju Karate Dzieci, objęli patronatem 30 dzieci i przygotowali dla nich świąteczne paczki pod choinkę. Paczki trafią do rodzin za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Więcej…

 

Organizatorzy XXV Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) informują o utworzeniu powiatowego sztabu XXV Gostyńskiego Finału WOŚP. Sztab został już zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej…

 

Rodzina bez przemocy

Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje projekt „Rodzina bez przemocy”. Jego celem jest uświadomienie społeczności lokalnej, że przemoc jest zjawiskiem zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny oraz jej stabilności.  Realizatorzy projektu podkreślają, że dodatkowym problemem niszczącym rodzinę jest przemoc w  rodzinie wobec dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

Więcej…

 

Przedstawiciele powiatowego systemu pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego wraz Januszem Sikorą Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Gostyńskiego uczestniczyli w wizycie studyjnej w Powiecie Koszalińskim (8-10 listopada 2016 r.).Celem tej wizyty było zapoznanie się z systemem pomocy społecznej, funkcjonującym na terenie Powiatu Koszalińskiego, oraz wymiana dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań między przedstawicielami władz i specjalistami z obszaru pomocy społecznej obu Powiatów.

Więcej…

 

Otwarte mistrzostwa Wielkopolski w karate to znakomita okazja do rywalizacji sportowej dla tych, którzy pierwszy raz startują w zawodach oraz do sprawdzenia swoich umiejętności przez bardziej zaawansowanych karateków. XIV Mistrzostwa Wielkopolski w Karate w Krotoszynie zgromadziły na starcie blisko 254 zawodników i zawodniczek z dwudziestu czterech klubów z całej Polski. W gronie tych sportowców byli też zawodnicy gostyńskiego klubu karate TKKF „TĘCZA”, a do sportowej rywalizacji prowadził ich trener sensei Mieczysław Polewski (4. Dan). Gostynianie wywalczyli w Krotoszynie tytuł drużynowych wicemistrzyń Wielkopolski oraz brązowy medal w tej kategorii.

Więcej…

 

W niedzielę (27.11.2016 r.), w sali świetlicy wiejskiej w Smogorzewie, rodzinnej miejscowości Kaspra Miaskowskiego, w nastrojowo przygotowanej scenerii, odbył się finał XV integracyjnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka. Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego to stała i ważna impreza w kalendarzu powiatowych imprez kulturalnych, której celem jest m.in. ożywianie poezji barokowego poety ze Smogorzewa i propagowanie kultury żywego słowa. Konkurs ma też charakter integracyjny, gdyż startują w nim osoby niepełnosprawne.

Więcej…

 

Nadchodzą zimowe chłody. Warto jednak pamiętać o przyjemnych słonecznych dniach, których doświadczaliśmy jeszcze w niecałe dwa miesiące temu. Pozwoliły one na zorganizowanie pikniku plenerowego połączonego z połowem ryb oraz pieczeniem ziemniaków. Do kompleksu rekreacyjnego w Dzięczynie zjechało blisko dwieście osób. Byli to uczestnicy i ich opiekunowie ze Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu pięciu powiatów gostyńskiego, pleszewskiego, leszczyńskiego, kościańskiego i rawickiego. Przybyli też podopieczni ze stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz członkowie rodzin z powiatu gostyńskiego.

Więcej…

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” pozyskało środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego i realizuje wraz z partnerem: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu projekt „Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl