Reklama
Start

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2017Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/370/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA KONSULTACJE

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Programu Współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Radą Sołecką w Chwałkowie serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych dla rodzin osób niepełnosprawnych. Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo.

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

- 6 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, „Rodzina – systemowe działania: rola, cele, zadani oraz funkcje w zakresie podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych we współpracy z placówkami pomocy społecznej” - prowadząca Elżbieta Gadomska

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, zapraszają pedagogów, terapeutów i opiekunów z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatów: gostyńskiego, rawickiego i leszczyńskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych ośmiogodzinnych szkoleniach podnoszących umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi (każda placówka może oddelegować po jednym pracowniku na każde ze szkoleń).

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

Więcej…

 

Kasia dba o podopiecznychOsiemnastu podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” w Gostyniu uczestniczyło w trzymiesięcznych (od lipca do września) zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”. Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania.

W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia uczestnikom terapii opanowanie prawidłowych wzorców ruchu, niemożliwych do wykonania na lądzie. Ale efekty tej terapii okazują się bardzo przydatne w późniejszym samodzielnym funkcjonowaniu.

Więcej…

 

Krzysztof Sawicki ze Skrzynna (łódzkie), Ewa Gunter z Kościana (wielkopolskie) i Ewa Lichtańska ze Skrzynna (łódzkie) zostali zwycięzcami XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2016 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.

W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 183 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Krzysztofowi Sawickiemu ze Skrzynna za porywające wykonanie piosenek duetu Peabo Bryson i Roberta Flack oraz Barry White’a.

Więcej…

 

Koniec wakacji letnich i początek września to czas wielu obowiązków, zwłaszcza na wsi w związku z pracami rolnymi. Ale Siemowo k. Gostynia znalazło czas, by przyłączyć się do akcji pomocy małemu Oskarowi, dzielnie walczącemu z nowotworem złośliwym, który zaatakował układ kostny i węzły chłonne chłopca. Rada Sołecka w Siemowie i Parafia Siemowo zorganizowały kwestę w czasie dożynek wiejskich oraz w czasie jednej z niedziel. I zebrały 3 160 zł!

Więcej…

 

W ramach zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi odbyło się szkolenie podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, co jest ważnym wsparciem w codziennej pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty trenerów programu „Trening umiejętności społecznych” zrealizowano w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie w ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.

W warsztatach wzięli udział terapeuci pracujący na co dzień w Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej i Ośrodkach Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiatach: gostyńskim, pleszewskim, kościańskim, leszczyńskim i rawickim.

Więcej…

 

Gitara z autografami zespołu Dżem -dla ŁukaszaGitara z autografami członków zespołu DŻEM zostanie zlicytowana na rzecz walczącego z chorobą mieszkańca gminy Piaski - Łukasza Gałczyńskiego.

Przed sobotnim koncertem zespołu DŻEM muzycy - Wojciech Czemplik - inicjator akcji i członek zespołu NADZIEJA, który był sponsorem gitary i Jerzy Styczyński - gitarzysta zespołu DŻEM przekazali na ręce Łukasza Gałczyńskiego gitarę z autografami członków zespołu. W poniedziałek trafi ona do sprzedaży, a zebrane środki zostaną przekazane na dalsze leczenie młodego mieszkańca Piasków. Będzie to prawdziwa gratka dla fanów DŻEMU z całej Polski, których zachęcamy do zakupu.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ, GDZIE PRZEZ 14 DNI PROWADZONA JEST LICYTACJA:

http://allegro.pl/gitara-z-autografami-zespolu-dzem-dla-lukasza-i6454488635.html

 

Więcej…

 

W czasie II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Gostyń 2016 jego organizatorzy planują przeprowadzenie akcji charytatywnej, mającej na celu pozyskanie środków finansowych dla 8-letniej Julki z Gostynia, która nie  może poruszać się, gdyż od urodzenia zmaga się z genetyczną, nieuleczalną chorobą Werdniga-Hoffmanna (ostra odmiana rdzeniowego zaniku mięśni). A mimo to od września rozpoczyna naukę w klasie pierwszej!

Więcej…

 

Stowarzyszenie „Krzyżanki” zaprasza na kolejny rowerowy rajd rodzinny „Rowerem śladami Błogosławionego Edmunda”. Jego celem jest promocja gminy Pępowo i powiatu gostyńskiego poprzez poznawanie walorów przyrodniczych oraz szerzenia wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a zwłaszcza o życiu bł. Edmunda Bojanowskiego – znanego społecznika. To jedna z najbardziej znanych postaci Ziemi Gostyńskiej. Żył w latach 1814 – 1871. Do historii przeszedł jako polski działacz, społecznik, twórca ochronek wiejskich, tłumacz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Więcej…

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodził projekt „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”. Jego celem było dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi - osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby. Projekt zakłada uruchomienie i prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie pleszewskim i gostyńskim (główne obszary realizacji działań w ramach systemu) oraz w sąsiednich powiatach leszczyńskim, rawickim i kościańskim.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl