Reklama
Start

W systemie wsparcia rodzin ważną rolę pełnią dwie grupy specjalistów: asystenci rodzin, pracujący w ośrodkach pomocy społecznej, i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, wykonujący swoje zadania w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Istotnym elementem ich działań jest współpraca na rzecz dzieci i rodzin. By usprawnić te działania i wypracować wspólne zasady wspierania środowisk rodzinnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przy wsparciu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń oraz Stowarzyszenia „DZIECKO”, przeprowadziło w ostatnich miesiącach cykl szkoleń „Współpraca asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.” Wzięli w nich udział asystenci rodzin z gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu gostyńskiego i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z PCPR w Gostyniu.

Więcej…

 

17892756375791c8be39d96.jpgRealizowany jest projekt „KROK DO PRZODU”. Dzięki niemu grupa osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu gostyńskiego wraz ze swoimi opiekunami, rodzicami ciekawie i inspirująco spędza czas. Oprócz wyjazdu do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, uczestnicy projektu brali udział w kolejnych działaniach.

M.in. spędzili cały dzień w pierwszej w Wielkopolsce wiosce tematycznej „Łaciata wieś” w Głuchowie. – Byliśmy w „Łaciatej wsi”. – wyjaśnia jedna z uczestniczek - Ona jest łaciata, bo mieszka tam wielu rolników, którzy mają łaciate krowy i produkują białe mleko i różne jego przetwory.

Więcej…

 

15782879995795c7a0d288b.jpgPo raz kolejny przyjechał do Polski Martin de Bruijn. To pedagog renomowanego Stedelijk Dalton Liceum w Dordrechcie. Szefuje on też holenderskiej organizacji Kinderhuis Bodzewo, od lat pomagającej Domom Dziecka w Gostyniu i w Bodzewie oraz wspierającej też Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i ich podopiecznych.

Więcej…

 

W ramach projektu „KROK DO PRZODU” grupa osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu gostyńskiego wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami miała okazję wspólnie i ciekawie i aktywnie spędzić czas oraz poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą. Uczestnicy projektu uczestniczyli w wyjeździe do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Podczas pobytu w zoo uczestnicy projektu mogli z bliska przyjrzeć się zwierzętom, których na co dzień nie mają możliwości oglądać. Większość zwierząt, z którymi się spotkali, znali do tej pory jedynie z książek i opowiadań lub filmów przyrodniczych. – Tygrys jest – jak wspomina jeden z uczestników – rzeczywiście groźny. Chodził zdenerwowany i zły po swoim wybiegu i budził strach. Nie tylko ja czułem respekt do tego wielkiego kota.

Więcej…

 

Rodziny zastępcze z powiatu gostyńskiego uczestniczyły w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego w Karczmie Starej Stajni w Ośrodku Rekreacji Konnej w Zawidowicach w powiecie pleszewskim. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji rodzin zastępczych z terenu powiatu pleszewskiego, gostyńskiego oraz jarocińskiego.
Rodzice mogli rozmawiać o radościach i troskach rodzicielstwa zastępczego w miłej i przyjaznej atmosferze przy wsparciu specjalistów. Podczas festynu rodziny zastępcze miały również możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych oraz udziału w warsztatach psychologicznych z podziałem na dwie grupy.

Więcej…

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” informuje, że Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonym przez organizację pozarządową, wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert, w którym pomoc prawną świadczą prawnicy wyznaczeni przez Stowarzyszenie „DZIECKO” nastąpi zmiana godzin dyżurów.

W dniach 5-6 lipca i 12-13 lipca 2016 r. (wtorki i środy) dyżury prawników będą się odbywały w godzinach od 14.00 do 18.00. W pozostałych dniach dyżury odbędą się bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej…

 

PGS 0004 dla trzynastu grup nieformalnychBędą przypominać o lokalnych bohaterach – Powstańcach Wielkopolskich, rozpalać ogień w sercach mieszkańców Skokówka, tworzyć dla najmłodszych „raj psotnika”. Zorganizują letni wypoczynek dla dzieci, by udowodnić im, że w mieście też może być fajnie. Przemycą przez muzykę ponadczasowe wartości. Zorganizują mistrzostwa grillowania. Brzmi zachęcająco? A to nie wszystko! Łącznie w ramach tegorocznej edycji Programu Grantów Społecznych zrealizowanych zostanie trzynaście projektów. Sześć z nich otrzymało dodatkowo finansowy bonus.

Więcej…

 

Krok do przoduStowarzyszenie „DZIECKO” rusza z realizacją projektu „Krok do przodu” w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego Prowadzenie  kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością. Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu gostyńskiego (głównie środowisk wiejskich) oraz ich rodzin, poprzez ich aktywizację, przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych, organizowanie dla nich różnych form wypoczynku oraz wspomaganie ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Więcej…

 

Podziałają razy 10!Do dziesięciu grup nieformalnych, wspartych organizacjami pozarządowymi trafi w tym roku grant programu: „Działaj Lokalnie”. Wśród pomysłów, które zostaną zrealizowane są m.in. stworzenie i przedstawienie własnej bajki przez gimnazjalistów i przedszkolaków, wzmocnienie przyjaźni na linii zastępczy wnuczek – zastępcza babcia, rajd rowerowy śladem Edmunda Bojanowskiego, michałowska manufaktura czy poszukiwanie lokalnej historii na topie ducha starej szkoły. Łącznie kwota dotacji w tym roku wyniosła prawie 56 tys. zł.

więcej

 

W sobotę (18.06) po raz czwarty obył się rodzinny samochodowy „Rajd Smerfów 2016”. Warunkiem startu w rajdzie było zebranie i zgłoszenie załogi rodzinnej (rodzice i dzieci lub dziadkowie i wnuki) oraz specjalne ozdobienie pojazdu. Do rajdu zgłosiło sie 13 załóg, ostatecznie wystartowało 12 aut.

O dziewiątej rano załogi rodzinne z powiatu gostyńskiego, leszczyńskiego ziemskiego i leszczyńskiego grodzkiego zjawiły się na kartodromie pod Górą Zamkową w Gostyniu. Powitali ich przedstawiciele organizatorów: Stowarzyszenia Forum Demokratyczne wspieranego przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie. Organizatorzy przeprowadzili na dzień dobry kontrolę antydopingową pod kątem spożycia soku z gumi-jagód.

Więcej…

 

Prawie pół tysiąca osób bawiło się wspólnie w wesoło i kolorowo przystrojonym na tę okazję parku przy Domu Dziecka w Bodzewie (powiat gostyński). Już po raz szesnasty odbył się tam festyn rodzinny „Powitanie lata”. Wzięły w nim udział rodziny zastępcze z powiatu gostyńskiego, a także chętne rodziny z dziećmi z powiatu gostyńskiego i powiatów sąsiednich. Przybyli też kandydaci na rodziców zastępczych, a także rodziny zaprzyjaźnione. Wszyscy bawili się razem z wychowankami domu dziecka oraz zaproszonymi na tę imprezę rodzicami dzieci, które się wychowują w rodzinach zastępczych lub w bodzewskiej i gostyńskiej placówce.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl