Reklama
Start

Blisko dwa tysiące dwieście osób przybyło na Świętą Górę w Piaskach k. Gostynia. Emeryci, renciści i niepełnoprawni seniorzy z całej Wielkopolski, a także z sąsiednich województw, zawitali na XV Świętogórskie Spotkania Seniorów (18 maja 2016 r.), których główna częścią są koncerty chórów. Imprezę organizuje od lat Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Gostyniu przy dofinansowaniu Powiatu Gostyńskiego. Wsparcia w organizacji tego ważnego dla integracji środowisk seniorskich wydarzenia tradycyjnie udzielają też Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Więcej…

 

Kim jest wnioskodawca, a kim realizator? Co to dotacja, a co wkład własny? Jak określić potrzebę realizacji projektu? Jak planować budżet? Między innymi odpowiedź na takie pytania można było usłyszeć podczas szkolenia, przygotowującego przyszłych grantobiorców do pisania projektów w ramach Programów Grantów Społecznych. Spotkania odbyły się 26 kwietnia i 4 maja w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Więcej…

 

Ośmioosobowa reprezentacja gostyńskiego klubu karate TKKF „Tęcza” wzięła udział w ogólnopolskim Grand Prix Karate Polskiej Federacji Karate Sportowego i w XXII Otwartych Mistrzostwach Polski Seniorów Starszych – Weteranów (7.05.2016).

Grand Prix odbyło się w Kleszczewie. W turnieju wystartowało 315 zawodników reprezentujących 39 klubów z całego kraju, m.in. z Gdańska, Warszawy, Szczecina, Wrocławia, Olsztyna, Śląska, Łodzi. Była to znakomita okazja do rywalizacji sportowej karateków i do wymiany doświadczeń. W gronie startujących byli też zawodnicy gostyńskiej „TĘCZY”, a do sportowej rywalizacji prowadził ich kierownik ekipy sensei Marcin Danek (2. DAN).Towarzyszył mu sensei Mieczysław Polewski (4. DAN), który również spróbował swoich sił na macie. Do grona sędziowskiego turnieju zaproszony został shihan Waldemar Szwedek (7. DAN).

 

Więcej…

 

Zakończył się cykl szkoleń, realizowanych w ramach programu „Działaj lokalnie IX” poświęconych pozyskiwaniu środków przez organizacje pozarządowe (NGOs) i grupy nieformalne, głównie Kół Gospodyń Wiejskich. Cykl siedmiu warsztatów odbywał się w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego. Wzięli w nich udział liderzy organizacji stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych. W kolejnej - dziewiątej już edycji programu „Działaj lokalnie” Stowarzyszenie „DZIECKO” rozda w formie grantów konkursowych blisko 60 tysięcy złotych na realizację projektów służących rozwojowi środowisk lokalnych.

więcej

 

29 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu rozstrzygnięto XV Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Patronat nad konkursem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Starosta Gostyński i Burmistrz Gostynia. A jego organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr w 2 w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”.W uroczystym spotkaniu udział wzięli uczestnicy zmagań finałowych, ich nauczyciele i opiekunowie oraz goście: reprezentująca Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego Magdalena Wasielewska - zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz Mirosław Sobkowiak – prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Więcej…

 

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Najbliższe szkolenie zaczyna się 19 maja 2016 r.

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą, by dorastać w rodzinie!

Więcej…

 

W Koźminie Wielkopolskim przeprowadzono IV Otwarty Turniej Karate Szlakiem Templariuszy 2016. Wystartowało w nich ponad 250 zawodników z 25 klubów karate całego regionu. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach kata i kumite rozegranych w systemie pucharowym z repasażami. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i okazałymi pucharami oraz otrzymali specjalnie zaprojektowaną okolicznościową odznakę zawodów.

Turniej według przepisów Polskiej Federacji Karate Sportowego zorganizował Koźmiński Klub Karate Do Shotokan, przy współpracy z Wielkopolskim Związkiem Karate w Poznaniu i Gminnym Ośrodkiem Sportu. Zawody przeprowadzone na 5 matach tatami sędziowało 20 arbitrów PFKS, którymi kierował Sędzia Główny Jarosław Adamski.

Więcej…

 

Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizował po raz trzynasty otwarte klubowe mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc. Wystartowało w nich 28 najsilniejszych zawodników z powiatu gostyńskiego (m.in. z Gostynia, Krobi, Ponieca, Borku Wlkp., Piasków, Pudliszek, Gogolewa) i powiatu śremskiego (m.in. z Dolska i Mszczyczyna). Liczebnie dominowali zawodnicy z Gostynia i Krobi. Dopingowała ich bardzo duża grupa miłośników sportów siłowych, która stworzyła świetną atmosferę turnieju. Zawody odbyły się 16 kwietnia 2016 r. w siłowni TKKF „Tęcza”.

Więcej…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej…

 

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy„Działaj Lokalnie IX” 2016

Termin składania wniosków upływa 27 maja 2016 r.

Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

 

 

więcej

 

12 marca 2016 r. w Środzie Wielkopolskiej odbył się XXII Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci i Młodzieży DRAGON CUP. W zawodach udział wzięło ponad 450 zawodników reprezentujących 38 drużyn z całego kraju. Startujący w wyjątkowo licznie obsadzonym turnieju Gostynianie z klubu karate TKKF „TĘCZA” pokazali bardzo dobry poziom i przywieźli ze Środy Wlkp. jeden złoty, jeden srebrny (potrójny) i jeden brązowy (potrójny) medale. Jak podkreśla trener Waldemar Szwedek: - Młodym karatekom „Tęczy” z gmin Gostyń i Piaski należą się gratulacje za udany występ.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl