Reklama
Start

Krok do przoduStowarzyszenie „DZIECKO” rusza z realizacją projektu „Krok do przodu” w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego Prowadzenie  kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością. Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu gostyńskiego (głównie środowisk wiejskich) oraz ich rodzin, poprzez ich aktywizację, przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych, organizowanie dla nich różnych form wypoczynku oraz wspomaganie ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Więcej…

 

Podziałają razy 10!Do dziesięciu grup nieformalnych, wspartych organizacjami pozarządowymi trafi w tym roku grant programu: „Działaj Lokalnie”. Wśród pomysłów, które zostaną zrealizowane są m.in. stworzenie i przedstawienie własnej bajki przez gimnazjalistów i przedszkolaków, wzmocnienie przyjaźni na linii zastępczy wnuczek – zastępcza babcia, rajd rowerowy śladem Edmunda Bojanowskiego, michałowska manufaktura czy poszukiwanie lokalnej historii na topie ducha starej szkoły. Łącznie kwota dotacji w tym roku wyniosła prawie 56 tys. zł.

więcej

 

W sobotę (18.06) po raz czwarty obył się rodzinny samochodowy „Rajd Smerfów 2016”. Warunkiem startu w rajdzie było zebranie i zgłoszenie załogi rodzinnej (rodzice i dzieci lub dziadkowie i wnuki) oraz specjalne ozdobienie pojazdu. Do rajdu zgłosiło sie 13 załóg, ostatecznie wystartowało 12 aut.

O dziewiątej rano załogi rodzinne z powiatu gostyńskiego, leszczyńskiego ziemskiego i leszczyńskiego grodzkiego zjawiły się na kartodromie pod Górą Zamkową w Gostyniu. Powitali ich przedstawiciele organizatorów: Stowarzyszenia Forum Demokratyczne wspieranego przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie. Organizatorzy przeprowadzili na dzień dobry kontrolę antydopingową pod kątem spożycia soku z gumi-jagód.

Więcej…

 

Prawie pół tysiąca osób bawiło się wspólnie w wesoło i kolorowo przystrojonym na tę okazję parku przy Domu Dziecka w Bodzewie (powiat gostyński). Już po raz szesnasty odbył się tam festyn rodzinny „Powitanie lata”. Wzięły w nim udział rodziny zastępcze z powiatu gostyńskiego, a także chętne rodziny z dziećmi z powiatu gostyńskiego i powiatów sąsiednich. Przybyli też kandydaci na rodziców zastępczych, a także rodziny zaprzyjaźnione. Wszyscy bawili się razem z wychowankami domu dziecka oraz zaproszonymi na tę imprezę rodzicami dzieci, które się wychowują w rodzinach zastępczych lub w bodzewskiej i gostyńskiej placówce.

Więcej…

 

W ramach XXXIII Ogólnopolskiego Biegu im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Piaskach odbył się po raz szesnasty Integracyjny Bieg bez barier. We wszystkich kategoriach wystartowało (sobota 28 maja 2015 r.) ponad sześciuset zawodników z Polski i Ukrainy. W biegu integracyjnym wystartowali niepełnosprawni biegacze z powiatu gostyńskiego. Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn. W biegu głównym, rozgrywanym na dystansie 10 km, zwyciężył Adam Nowicki. Najszybszą kobietą na mecie była Natalia Batrak.

Więcej…

 

W XXVI Leszczyńskich Mistrzostwach Karate o Puchar Prezydenta Miasta Leszna wzięło udział 299 zawodników z 25 klubów Wielkopolski, Dolnego Śląska i Lubuskiego. Wśród startujących (11.06.2016 r.) była też reprezentacja gostyńskiego klubu karate TKKF „TĘCZA”. Leszczyński turniej karate adresowany był do młodych karateków do lat siedemnastu. Przedstawicieli gostyńskiego klubu karate TKKF „TĘCZA” (zawodnicy głównie z gmin: Gostyń i Piaski) poprowadzili Waldemar Szwedek i Marcin Danek. Gostynianie zajęli dwa drugie miejsca i pięć trzecich, zdobywając łącznie 13 medali, oraz trzy razy uplasowali się tuż za podium na czwartych miejscach, zapewniając sobie tym samym ważne punkty rankingowe Polskiej Federacji Karate Sportowego i Wielkopolskiego Związku Karate.

Więcej…

 

Kolejne szkoły w powiecie gostyńskim zorganizowały szkolenia dla nauczycieli we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszeniem „DZIECKO”. Rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, Szkoły Podstawowej w Goli i Szkoły Podstawowej w Siemowie omawiały, wraz z prowadzącym nieodpłatnie te szkolenia specjalistą pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z PCPR w Gostyniu, problem rozpoznawania krzywdzenia dzieci.

Więcej…

 

W miniony weekend (21.05.) odbył się kolejny w tym roku staż instruktorski Shotokan Word Organisation. Na staż do poznańskiej Akademii Sztuk Walki (zajęcia odbywały się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego) przyjechali instruktorzy z wielu krajowych klubów karate, w tym z TKKF „Tęcza” w Gostyniu. Tematem stażu był trening kumite, metodyka nauczania technik nożnych (kopnięć) oraz interpretacja kata Kanku Dai. Zajęcia prowadzili shihan Robert Sworek (8. DAN) z Poznania i Wojciech Kaczmarek (7. DAN) z Olsztyna.

Więcej…

 

Blisko dwa tysiące dwieście osób przybyło na Świętą Górę w Piaskach k. Gostynia. Emeryci, renciści i niepełnoprawni seniorzy z całej Wielkopolski, a także z sąsiednich województw, zawitali na XV Świętogórskie Spotkania Seniorów (18 maja 2016 r.), których główna częścią są koncerty chórów. Imprezę organizuje od lat Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Gostyniu przy dofinansowaniu Powiatu Gostyńskiego. Wsparcia w organizacji tego ważnego dla integracji środowisk seniorskich wydarzenia tradycyjnie udzielają też Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Więcej…

 

Kim jest wnioskodawca, a kim realizator? Co to dotacja, a co wkład własny? Jak określić potrzebę realizacji projektu? Jak planować budżet? Między innymi odpowiedź na takie pytania można było usłyszeć podczas szkolenia, przygotowującego przyszłych grantobiorców do pisania projektów w ramach Programów Grantów Społecznych. Spotkania odbyły się 26 kwietnia i 4 maja w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Więcej…

 

Ośmioosobowa reprezentacja gostyńskiego klubu karate TKKF „Tęcza” wzięła udział w ogólnopolskim Grand Prix Karate Polskiej Federacji Karate Sportowego i w XXII Otwartych Mistrzostwach Polski Seniorów Starszych – Weteranów (7.05.2016).

Grand Prix odbyło się w Kleszczewie. W turnieju wystartowało 315 zawodników reprezentujących 39 klubów z całego kraju, m.in. z Gdańska, Warszawy, Szczecina, Wrocławia, Olsztyna, Śląska, Łodzi. Była to znakomita okazja do rywalizacji sportowej karateków i do wymiany doświadczeń. W gronie startujących byli też zawodnicy gostyńskiej „TĘCZY”, a do sportowej rywalizacji prowadził ich kierownik ekipy sensei Marcin Danek (2. DAN).Towarzyszył mu sensei Mieczysław Polewski (4. DAN), który również spróbował swoich sił na macie. Do grona sędziowskiego turnieju zaproszony został shihan Waldemar Szwedek (7. DAN).

 

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl