Reklama
Start

Gostyński Uniwersytet III Wieku swoje kolejne zajęcia zorganizował w „Starej Piekarni”. Kilkudziesięciu słuchaczy, popijąc aromatyczne herbaty, wysłuchało prelekcji (12.01.2016r.) Kierownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Natalii Hajnsz. Opowiedziała ona, wykorzystując prezentację multimedialną, o dofinansowaniach dla osób starszych z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Więcej…

 

Wstępnie podsumowano udział Powiatu Gostyńskiego w ogólnonarodowym święcie bezinteresownej życzliwości i wspólnoty dobrych ludzi, czyli XXIV Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Łącznie, w powiecie gostyńskim ofiarowaliśmy - wg wstępnych i nieoficjalnych wyliczeń (sztaby w Poniecu, Pogorzeli, Piaskach, Krobi i Gostyniu) - 160 018,21 zł dla podtrzymywania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i godnej opieki medycznej seniorów.

To wspólny fantastyczny wynik mieszkańców i wspaniałych młodych wolontariuszy gmin Borek Wlkp, Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec oraz takich wydarzeń jak np. finał OSP w Goli, turniej kręglarski WOŚP czy kąpiel morsów w Brzedni. Wyrazy uznania należą się też szefom sztabów w Krobi, Piaskach, Pogorzeli i Poniecu, którzy przygotowali Wielkoorkiestrowe Granie dla ratowania dzieci i pomocy seniorom!

Więcej…

 

Nocnym treningiem powitali gostyńscy karatecy 2015 rok. Gostyński klub karate shotokan TKFF „Tęcza” działa już od trzydziestu sześciu lat. A od trzydziestu jeden tradycyjnie już najzagorzalsi karatecy spotykają się w Nowy Rok o godz. 22.00 w dojo (sala treningowa) i odbywają swój pierwszy w danym roku trening. Ma on zupełnie odmienny przebieg od zajęć, które odbywają się w normalnym cyklu szkoleniowym, gdyż karatecy ćwiczą w niecodziennych warunkach i dodatkowo przechodzą specjalne próby, np. test mrozu czy test ognia.

Więcej…

 

Gostyński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął wielki sobotni koncert przedszkolaków z Miejskich Przedszkoli nr 1, nr 7, nr 4, nr 5 „Kubuś Puchatek” oraz Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, w którym najmłodsi, przy wsparciu wychowawców i rodziców pokazali, że zabawą połączoną z pracą można zrobić wiele dobrego i pomóc innym poszkodowanych przez los. Wraz z przedszkolakami wystąpiła też Grupa Taneczna „Anima” oraz zagrały minikoncert Daria Letkiewicz i Marta Nowak.

Więcej…

 

Pani Maria ze Starego Gostynia nie ma możliwości samodzielnego poruszania się. Korzysta z wózka inwalidzkiego, ale nawet wtedy kieruje nim jej mama. Ponieważ, by przemieszczać się, p. Maria potrzebuje pomocy innej osoby. Jednak od kilku tygodni świat p. Marii i jej mamy uległ zdecydowanej zmianie. Otrzymały one nieodpłatnie wózek elektryczny, którym kieruje się bez wysiłku przy pomocy joysticka oraz małego panelu przyciskowego. Wózek przybył do powiatu gostyńskiego z Holandii w ramach pomocy organizowanej przez holenderskie stowarzyszenie Kinderhuis Bodzewo i jej lidera Martina de Bruijn w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Więcej…

 

Pan Krzysztof z Piasków otrzymał wózek o napędzie elektrycznym dla osoby niemogącej się samodzielnie poruszać. To dar z Holandii. Pan Krzysztof porusza się tylko przy pomocy kul i to tylko na kilkunastometrowych dystansach. A pojazd pozwoli mu na samodzielne poruszanie się w najbliższym środowisku, na zakupy, spacery, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych i wykonywanie działań związanych z pracą. To ważne, by w walce z nieuleczalną chorobą, jaką jest stwardnienie rozsiane, korzystać stale ze wsparcia środowiskowego. Jak pan Krzysztof przyznaje: - ten nieoczekiwany dar dodał mu dodatkowych sił do walki z własnymi problemami. Pan Krzysztof jest członkiem Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu.

Więcej…

 

Mikołaje przygotowały 236 dużych paczek świątecznych dla dzieciaków z powiatu gostyńskiego

W ramach akcji „MIKOŁAJE 2015” wolontariusze przygotowali 236 paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu gostyńskiego. W realizację projektu, realizowanego już ósmy rok z rzędu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, włączyły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz pracownicy firm sektora gospodarczego i ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu zostało przygotowanych ponad dwieście dużych paczek dla dzieci, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką.

Więcej…

 

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład oraz organizacje pozarządowe zatrudniają ponad czterystu pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, wychowawcy, opiekunowie, pedagodzy, psycholodzy, rodzice zastępczy, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, mediatorzy, ale to również pracownicy administracji i obsługi.

Więcej…

 

Uczestnicy i kadra Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „5 Zmysłów “Dystans”, będącym największym w Polsce wydarzeniem kulturalno-edukacyjnym poświęconym osobom niepełnosprawnym. Generalnym przesłaniem projektu było wprowadzenie słuchaczy w świat teatru i gry aktorskiej, przekazanie pewnych umiejętności, które pozwolą w przyszłości uczestnikom wcielać się w postacie sceniczne i odgrywać prawdziwiej swe role w przedstawieniu.

Jeszcze w czerwcu otrzymałem zaproszenie do udziału w tym prestiżowym przedsięwzięciu i natychmiast zgłosiłem akces, tym bardziej, że w naszych warsztatach od kilku lat działa grupa teatralna „To nie my” odnosząca coraz większe sukcesy a „szlifowanie” swoich umiejętności pod okiem artystów specjalizujących się we współpracy z osobami niepełnosprawnymi to była dla nas ogromna szansa – podkreśla Gerard Misiaczyk, kierownik WTZ w Piaskach.

Więcej…

 

Niebawem nadejdą mrozy i zima. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. W  okresie  przemian  ustrojowych w  Polsce  nasiliło  się  zjawisko  bezdomności. Przyczyny są różne, np. sytuacja w domu albo konflikt z prawem, w następstwie którego, po odsiadce, nie  ma  gdzie  wrócić. Każda  osoba to inna historia. Nie jest tajemnicą, że  znaczna  część  spośród  nich ma problem  z  alkoholem. Problem jest tym poważniejszy, że bez dobrej woli samych bezdomnych wszelkie działania pomocowe, kierowane do nich, są daremne.

Pamiętajmy o nich!

Więcej…

 

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na powirzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

więcej

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl