Reklama
Start

Mikołaje przygotowały 236 dużych paczek świątecznych dla dzieciaków z powiatu gostyńskiego

W ramach akcji „MIKOŁAJE 2015” wolontariusze przygotowali 236 paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu gostyńskiego. W realizację projektu, realizowanego już ósmy rok z rzędu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, włączyły się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu oraz pracownicy firm sektora gospodarczego i ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu zostało przygotowanych ponad dwieście dużych paczek dla dzieci, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką.

Więcej…

 

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład oraz organizacje pozarządowe zatrudniają ponad czterystu pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, wychowawcy, opiekunowie, pedagodzy, psycholodzy, rodzice zastępczy, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, mediatorzy, ale to również pracownicy administracji i obsługi.

Więcej…

 

Uczestnicy i kadra Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „5 Zmysłów “Dystans”, będącym największym w Polsce wydarzeniem kulturalno-edukacyjnym poświęconym osobom niepełnosprawnym. Generalnym przesłaniem projektu było wprowadzenie słuchaczy w świat teatru i gry aktorskiej, przekazanie pewnych umiejętności, które pozwolą w przyszłości uczestnikom wcielać się w postacie sceniczne i odgrywać prawdziwiej swe role w przedstawieniu.

Jeszcze w czerwcu otrzymałem zaproszenie do udziału w tym prestiżowym przedsięwzięciu i natychmiast zgłosiłem akces, tym bardziej, że w naszych warsztatach od kilku lat działa grupa teatralna „To nie my” odnosząca coraz większe sukcesy a „szlifowanie” swoich umiejętności pod okiem artystów specjalizujących się we współpracy z osobami niepełnosprawnymi to była dla nas ogromna szansa – podkreśla Gerard Misiaczyk, kierownik WTZ w Piaskach.

Więcej…

 

Niebawem nadejdą mrozy i zima. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. W  okresie  przemian  ustrojowych w  Polsce  nasiliło  się  zjawisko  bezdomności. Przyczyny są różne, np. sytuacja w domu albo konflikt z prawem, w następstwie którego, po odsiadce, nie  ma  gdzie  wrócić. Każda  osoba to inna historia. Nie jest tajemnicą, że  znaczna  część  spośród  nich ma problem  z  alkoholem. Problem jest tym poważniejszy, że bez dobrej woli samych bezdomnych wszelkie działania pomocowe, kierowane do nich, są daremne.

Pamiętajmy o nich!

Więcej…

 

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na powirzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

więcej

 

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą, by dorastać w rodzinie!

Więcej…

 

Akademia Młodych Odkrywców to cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gostyńskiego organizowanych w formule uniwersytetu dziecięcego. Takie inicjatywy zazwyczaj rodzą się w dużych miastach, przy uczelniach. U nas nie ma uniwersytetu, więc tę rolę - pełnić będą powiatowe szkoły. Inauguracja roku akademickiego odbyła się 10 października o godz. 10.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. Indeksy młodym studentom wręczył Starosta Gostyński Rober Marcinkowski.

Więcej…

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu i Szkołą Podstawową w Poniecu, prowadzą warsztaty dla rodziców z terenu całego powiatu gostyńskiego. Są one od 10 września realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci”.

Więcej…

 

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował październikowe obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK Hutnik przybyło blisko 300 osób. A samo stowarzyszenie liczy obecnie 1508 członków. Poszczególne koła w powiecie gostyńskim zrzeszają: Gostyń – 628, Krobia - 212, Borek – 141, Piaski – 135, Pępowo – 134, Pogorzela – 101, Poniec – 95, Szelejewo – 62.

Więcej…

 

Rada Powiatu Gostyńskiego na wrześniowej sesji przyjęła informację o działaniach dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Radni zapoznali się działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanymi przez jednostki organizacyjne powiatu gostyńskiego i organizacje pozarządowe w 2014 r.

Do najważniejszych, spośród wielu zrealizowanych, działań należą:

- zapewnienie opieki całodobowej 414 osobom niepełnosprawnym w czterech domach pomocy społecznej: w Chwałkowie, w Chumiętkach, w Rogowie i w Zimnowodzie;

- zapewnienie opieki dziennej oraz specjalistycznych usług 39 osobom niepełnosprawnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie;

- zapewnienie 44 osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w prozawodowych aktywnościach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach;

Więcej…

 

Na terenie powiatu gostyńskiego we wrześniu rozpoczął się specjalistyczny kurs: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Jest to szkolenie adresowane do specjalistów pracujących w powiatowym systemie pomocy społecznej, w tym do specjalistów z III sektora. Sesje szkoleniowe rozpoczęły się we wrześniu i potrwają aż do końca grudnia. Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl