Reklama
Start

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą dla dzieci, które marzą, by dorastać w rodzinie!

Więcej…

 

Akademia Młodych Odkrywców to cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gostyńskiego organizowanych w formule uniwersytetu dziecięcego. Takie inicjatywy zazwyczaj rodzą się w dużych miastach, przy uczelniach. U nas nie ma uniwersytetu, więc tę rolę - pełnić będą powiatowe szkoły. Inauguracja roku akademickiego odbyła się 10 października o godz. 10.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. Indeksy młodym studentom wręczył Starosta Gostyński Rober Marcinkowski.

Więcej…

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu i Szkołą Podstawową w Poniecu, prowadzą warsztaty dla rodziców z terenu całego powiatu gostyńskiego. Są one od 10 września realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci”.

Więcej…

 

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował październikowe obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK Hutnik przybyło blisko 300 osób. A samo stowarzyszenie liczy obecnie 1508 członków. Poszczególne koła w powiecie gostyńskim zrzeszają: Gostyń – 628, Krobia - 212, Borek – 141, Piaski – 135, Pępowo – 134, Pogorzela – 101, Poniec – 95, Szelejewo – 62.

Więcej…

 

Rada Powiatu Gostyńskiego na wrześniowej sesji przyjęła informację o działaniach dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Radni zapoznali się działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanymi przez jednostki organizacyjne powiatu gostyńskiego i organizacje pozarządowe w 2014 r.

Do najważniejszych, spośród wielu zrealizowanych, działań należą:

- zapewnienie opieki całodobowej 414 osobom niepełnosprawnym w czterech domach pomocy społecznej: w Chwałkowie, w Chumiętkach, w Rogowie i w Zimnowodzie;

- zapewnienie opieki dziennej oraz specjalistycznych usług 39 osobom niepełnosprawnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie;

- zapewnienie 44 osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w prozawodowych aktywnościach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach;

Więcej…

 

Na terenie powiatu gostyńskiego we wrześniu rozpoczął się specjalistyczny kurs: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Jest to szkolenie adresowane do specjalistów pracujących w powiatowym systemie pomocy społecznej, w tym do specjalistów z III sektora. Sesje szkoleniowe rozpoczęły się we wrześniu i potrwają aż do końca grudnia. Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Więcej…

 

Reprezentacja gostyńskiego klubu karate TKKF „Tęcza” wzięła udział w IV Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Kobylina (3.10.2015). W turnieju wystartowało blisko dwustu zawodników z 19 klubów karate województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego. Była to znakomita okazja do rywalizacji sportowej dla najmłodszych karateków. W gronie tych sportowców byli też młodzi zawodnicy gostyńskiej „Tęczy”, a do sportowej rywalizacji poprowadził ich sensei Mieczysław Polewski (4 DAN) i sensei Marcin Danek (2 DAN). I zrobili to skutecznie, bo Gostynianie wywalczyli 5 medali.

Więcej…

 

Samorząd Gminy Piaski od lat współpracuje z III sektorem, uznając, że jest to ważny partner w rozwiązywaniu lokalnych spraw i aktywizacji lokalnego środowiska.

Jednym ze stałych elementów współpracy są spotkania władz gminy ze stowarzyszeniami i fundacjami. Takie spotkanie odbyło się też ostatnio w sali GOK w Piaskach. Przedstawiciele samorządu Gminy Piaski zasiedli razem z organizacjami pozarządowymi, które w ostatnim roku realizowały projekty i zadania dofinansowane w ramach otwartych konkursów ofert.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” oraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze oraz kandydatów na rodziny zastępcze i tych, którzy chcą zostać rodziną zastępczą na warsztaty szkoleniowe wzmacniające i zwiększające wiedzę i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo.

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

1. 28 października 2015 r. od 9:00 do 14:00 – Dziecko z FAS/FASD - charakterystyka, możliwości pomocy – prowadząca mgr Iwona Palicka

2. 3 listopada 2015 r. od godz. 9:00 do 14:00 – „PORANIONE DZIECI - jak wspierać dzieci z doświadczeniem traumy”– prowadząca mgr Beata Kolska-Lach

3. 1 grudnia 2015 r. od godz. 9:00 do 13:00 – Uzależnienia dzieci i młodzieży – prowadzący mgr Mirosław Sobkowiak;

Zajęcia będą się odbywały w Gostyniu w Bibliotece Publicznej.

Więcej…

 

Współpraca polsko-niemiecka to jeden ze stałych elementów funkcjonowania powiatu gostyńskiego. Oprócz stałej współpracy z powiatem Unterallgau, powiat gostyński podejmuje też inne kontakty z sąsiadami zza zachodniej granicy. Ziemia Gostyńska gościła ostatnio kierownictwo organizacji pozarządowej Lebenshilfe z Nienburga. Stowarzyszenie Samopomocy Powiatu Nienburg jest partnerem Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. Niemieccy goście w czasie swojej roboczej wizyty odwiedzili Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Urząd Miejski w Borku Wlkp.

Więcej…

 

Karatecy gostyńskiego klubu karate TKKF „TĘCZA” w ciągu jednego tygodnia przygotowali trzy pokazy zachęcające do uprawiania sztuki walki, którą ćwiczą od wielu lat. Po pokazie w czasie festynu rodzinnego Carrefour w Gostyniu, który miał miejsce w sobotę 19 września, wystąpili jeszcze w Szelejewie oraz w Piaskach.W Szelejewie na Żgalinach (26 września) odbył się festyn podsumowujący projekt: „Nie kanka, nie furmanka, ale stołek wieszczy, że to nasz grajdołek”, współfinansowany przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach programu Działaj Lokalnie. W ramach tego przedsięwzięcia powstały trasy rowerowe i nordic walking z metą w Żgalinach.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl