Reklama
Start

Reprezentacja gostyńskiego klubu karate TKKF „Tęcza” wzięła udział w IV Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Kobylina (3.10.2015). W turnieju wystartowało blisko dwustu zawodników z 19 klubów karate województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego. Była to znakomita okazja do rywalizacji sportowej dla najmłodszych karateków. W gronie tych sportowców byli też młodzi zawodnicy gostyńskiej „Tęczy”, a do sportowej rywalizacji poprowadził ich sensei Mieczysław Polewski (4 DAN) i sensei Marcin Danek (2 DAN). I zrobili to skutecznie, bo Gostynianie wywalczyli 5 medali.

Więcej…

 

Samorząd Gminy Piaski od lat współpracuje z III sektorem, uznając, że jest to ważny partner w rozwiązywaniu lokalnych spraw i aktywizacji lokalnego środowiska.

Jednym ze stałych elementów współpracy są spotkania władz gminy ze stowarzyszeniami i fundacjami. Takie spotkanie odbyło się też ostatnio w sali GOK w Piaskach. Przedstawiciele samorządu Gminy Piaski zasiedli razem z organizacjami pozarządowymi, które w ostatnim roku realizowały projekty i zadania dofinansowane w ramach otwartych konkursów ofert.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” oraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze oraz kandydatów na rodziny zastępcze i tych, którzy chcą zostać rodziną zastępczą na warsztaty szkoleniowe wzmacniające i zwiększające wiedzę i kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo.

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

1. 28 października 2015 r. od 9:00 do 14:00 – Dziecko z FAS/FASD - charakterystyka, możliwości pomocy – prowadząca mgr Iwona Palicka

2. 3 listopada 2015 r. od godz. 9:00 do 14:00 – „PORANIONE DZIECI - jak wspierać dzieci z doświadczeniem traumy”– prowadząca mgr Beata Kolska-Lach

3. 1 grudnia 2015 r. od godz. 9:00 do 13:00 – Uzależnienia dzieci i młodzieży – prowadzący mgr Mirosław Sobkowiak;

Zajęcia będą się odbywały w Gostyniu w Bibliotece Publicznej.

Więcej…

 

Współpraca polsko-niemiecka to jeden ze stałych elementów funkcjonowania powiatu gostyńskiego. Oprócz stałej współpracy z powiatem Unterallgau, powiat gostyński podejmuje też inne kontakty z sąsiadami zza zachodniej granicy. Ziemia Gostyńska gościła ostatnio kierownictwo organizacji pozarządowej Lebenshilfe z Nienburga. Stowarzyszenie Samopomocy Powiatu Nienburg jest partnerem Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. Niemieccy goście w czasie swojej roboczej wizyty odwiedzili Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Urząd Miejski w Borku Wlkp.

Więcej…

 

Karatecy gostyńskiego klubu karate TKKF „TĘCZA” w ciągu jednego tygodnia przygotowali trzy pokazy zachęcające do uprawiania sztuki walki, którą ćwiczą od wielu lat. Po pokazie w czasie festynu rodzinnego Carrefour w Gostyniu, który miał miejsce w sobotę 19 września, wystąpili jeszcze w Szelejewie oraz w Piaskach.W Szelejewie na Żgalinach (26 września) odbył się festyn podsumowujący projekt: „Nie kanka, nie furmanka, ale stołek wieszczy, że to nasz grajdołek”, współfinansowany przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach programu Działaj Lokalnie. W ramach tego przedsięwzięcia powstały trasy rowerowe i nordic walking z metą w Żgalinach.

Więcej…

 

Ostatni dzień kalendarzowego lata stał się okazją do zorganizowania Święta Pieczonego Ziemniaka. Jego organizatorzy: Stowarzyszenie „Nasz Dom”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie zaprosiły na ten festyn do parku przy pałacu w CHwałkowie, oprócz swoich uczestników i mieszkańców, także podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, Domu Pomocy Społecznej w Rogowie, Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i Zespołu Szkół w Brzeziu.

Więcej…

 

Krzysztof Sawicki ze Skrzynna (łódzkie), Beata Kaźmierczak z Kościana (wielkopolskie) i Jan Jędraszyk z Leszna (wielkopolskie) zostali zwycięzcami XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2015 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.
W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 224 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Natalii Bulińskiej i Łukaszowi Kociembie z Chwałkowa za oryginalne i porywające wykonanie „Nie patrzę w dół” z repertuaru Natalii Szroeder.

Więcej…

 

W X Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną", które odbywało się od 7 do 9 września 2015 r. w Busku – Zdroju, uczestniczyło 105 przedstawicieli PCPR i MOPR, w tym przedstawiciel powiatu gostyńskiego. Program jubileuszowego Forum dotyczył zmian i oczekiwań związanych z realizacją ustawy o pomocy społecznej, jak również perspektyw Europejskiego Funduszu Społecznego dla pomocy społecznej. Ważnym punktem obrad była też prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, mające na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez PCPR-y i MOPR-y.

Więcej…

 

Festyn „Zdrowo – Sportowo – Razem” połączył kilka różnych projektów. Dzięki tej formule na terenie sportowo-rekreacyjnym przy Zespole Szkół w Piaskach przez całą sobotę (5.09.15) nie brakowało różnych wydarzeń i atrakcji, dzięki czemu było gwarno, wesoło i ciepło, mimo jesiennej pogody.
Stało się tak za sprawą wspólnego działania Towarzystwa Sportowego CEGIELNIA Piaski, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość”. Te trzy organizacje pozarządowe połączyły swoje imprezy i przy wsparciu Gminy Piaski zorganizowały festyn, jakiego do tej pory nie było. Oprócz wielu osób, całych rodzin, kibiców i wolontariuszy ze stowarzyszeń w festynie wzięli też udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, Przewodnicząca Rady Gminy Piaski Irena Różalska, Sekretarz Gminy Piaski Andrzej Konieczny oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak.

 

 

Więcej…

 

Stowarzyszenie "Ja też pomagam" wraz z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyniu zapraszają rodziny z dziećmi na spotkanie na gostyńskim rynku 29 sierpnia 2015 r. 10.00 – 14.00

Zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, m.in:

Więcej…

 

Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia. W rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim przebywa aktualnie 78 dzieci, w tym 62 w wieku szkolnym. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało trzecią edycję konkursu pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży. Konkurs wsparło Stowarzyszenie „Dziecko”.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl