Reklama
Start

W Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach odbył się ponadpowiatowy XVI Konkurs Wypieków Wielkanocnych. W tegorocznej edycji (4.03.16) wzięło udział 13 placówek z czterech powiatów: rawickiego, leszczyńskiego, kościańskiego i gostyńskiego. Uczestnicy reprezentowali domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby seniora, koła emerytów i rencistów. Uczestnikom kibicowali dyrektorzy i kierownicy placówek pomocy społecznej oraz Dominika Karlińska Kierownik Działu Nadzoru i Opieki Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Więcej…

 

Już po raz dziesiąty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „Dziecka”, BOIK i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Więcej…

 

Na tradycyjne spotkanie przyjaciół i sponsorów (14.01.16) wychowankowie i wychowawcy Domu Dziecka w Bodzewie i Domu Dziecka w Gostyniu zaprosili wszystkich, którzy wspierali działalność placówek przez cały miniony rok. To corocznie organizowane spotkanie reprezentantów firm, instytucji i stowarzyszeń oraz wolontariuszy wspierających działalność Domu Dziecka jest sympatyczną formą podziękowania przyjaciołom Domów Dziecka w Bodzewie i Gostyniu za okazywaną pomoc. W tym roku odbywało się pod hasłem: „Obok siebie, ręka w rękę, zawsze szczerze!”

Więcej…

 

Zakończono projekt „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Podsumowaniem rocznych działań projektowych była konferencja, na którą przybyło prawie dwustu uczestników z powiatów pleszewskiego i gostyńskiego. Odbyła się ona w sali „BAX” w Pleszewie.

Więcej…

 

W miniony weekend w Honbu Dojo odbył się pierwszy w tym roku staż instruktorski Shotokan Word Organisation. Na staż do poznańskiej Akademii Sztuk Walki przyjechali instruktorzy z wielu klubów karate, w tym z TKKF „Tęcza” w Gostyniu. Staż poświęcony był wdrożeniu technik samoobrony w oparciu o nowo wydany podręcznik SWO „Karate Jutsu”. Zajęcia prowadził autor podręcznika Hanshi Robert Sworek (8. DAN). Instruktorzy uczestniczący w zajęciach poznali cykl szkoleniowy MCS – Military Combat System.

Więcej…

 

Gostyński Uniwersytet III Wieku swoje kolejne zajęcia zorganizował w „Starej Piekarni”. Kilkudziesięciu słuchaczy, popijąc aromatyczne herbaty, wysłuchało prelekcji (12.01.2016r.) Kierownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Natalii Hajnsz. Opowiedziała ona, wykorzystując prezentację multimedialną, o dofinansowaniach dla osób starszych z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Więcej…

 

Wstępnie podsumowano udział Powiatu Gostyńskiego w ogólnonarodowym święcie bezinteresownej życzliwości i wspólnoty dobrych ludzi, czyli XXIV Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Łącznie, w powiecie gostyńskim ofiarowaliśmy - wg wstępnych i nieoficjalnych wyliczeń (sztaby w Poniecu, Pogorzeli, Piaskach, Krobi i Gostyniu) - 160 018,21 zł dla podtrzymywania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i godnej opieki medycznej seniorów.

To wspólny fantastyczny wynik mieszkańców i wspaniałych młodych wolontariuszy gmin Borek Wlkp, Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec oraz takich wydarzeń jak np. finał OSP w Goli, turniej kręglarski WOŚP czy kąpiel morsów w Brzedni. Wyrazy uznania należą się też szefom sztabów w Krobi, Piaskach, Pogorzeli i Poniecu, którzy przygotowali Wielkoorkiestrowe Granie dla ratowania dzieci i pomocy seniorom!

Więcej…

 

Nocnym treningiem powitali gostyńscy karatecy 2015 rok. Gostyński klub karate shotokan TKFF „Tęcza” działa już od trzydziestu sześciu lat. A od trzydziestu jeden tradycyjnie już najzagorzalsi karatecy spotykają się w Nowy Rok o godz. 22.00 w dojo (sala treningowa) i odbywają swój pierwszy w danym roku trening. Ma on zupełnie odmienny przebieg od zajęć, które odbywają się w normalnym cyklu szkoleniowym, gdyż karatecy ćwiczą w niecodziennych warunkach i dodatkowo przechodzą specjalne próby, np. test mrozu czy test ognia.

Więcej…

 

Gostyński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął wielki sobotni koncert przedszkolaków z Miejskich Przedszkoli nr 1, nr 7, nr 4, nr 5 „Kubuś Puchatek” oraz Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, w którym najmłodsi, przy wsparciu wychowawców i rodziców pokazali, że zabawą połączoną z pracą można zrobić wiele dobrego i pomóc innym poszkodowanych przez los. Wraz z przedszkolakami wystąpiła też Grupa Taneczna „Anima” oraz zagrały minikoncert Daria Letkiewicz i Marta Nowak.

Więcej…

 

Pani Maria ze Starego Gostynia nie ma możliwości samodzielnego poruszania się. Korzysta z wózka inwalidzkiego, ale nawet wtedy kieruje nim jej mama. Ponieważ, by przemieszczać się, p. Maria potrzebuje pomocy innej osoby. Jednak od kilku tygodni świat p. Marii i jej mamy uległ zdecydowanej zmianie. Otrzymały one nieodpłatnie wózek elektryczny, którym kieruje się bez wysiłku przy pomocy joysticka oraz małego panelu przyciskowego. Wózek przybył do powiatu gostyńskiego z Holandii w ramach pomocy organizowanej przez holenderskie stowarzyszenie Kinderhuis Bodzewo i jej lidera Martina de Bruijn w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Więcej…

 

Pan Krzysztof z Piasków otrzymał wózek o napędzie elektrycznym dla osoby niemogącej się samodzielnie poruszać. To dar z Holandii. Pan Krzysztof porusza się tylko przy pomocy kul i to tylko na kilkunastometrowych dystansach. A pojazd pozwoli mu na samodzielne poruszanie się w najbliższym środowisku, na zakupy, spacery, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych i wykonywanie działań związanych z pracą. To ważne, by w walce z nieuleczalną chorobą, jaką jest stwardnienie rozsiane, korzystać stale ze wsparcia środowiskowego. Jak pan Krzysztof przyznaje: - ten nieoczekiwany dar dodał mu dodatkowych sił do walki z własnymi problemami. Pan Krzysztof jest członkiem Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl