Reklama
Start

Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizował po raz trzynasty otwarte klubowe mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc. Wystartowało w nich 28 najsilniejszych zawodników z powiatu gostyńskiego (m.in. z Gostynia, Krobi, Ponieca, Borku Wlkp., Piasków, Pudliszek, Gogolewa) i powiatu śremskiego (m.in. z Dolska i Mszczyczyna). Liczebnie dominowali zawodnicy z Gostynia i Krobi. Dopingowała ich bardzo duża grupa miłośników sportów siłowych, która stworzyła świetną atmosferę turnieju. Zawody odbyły się 16 kwietnia 2016 r. w siłowni TKKF „Tęcza”.

Więcej…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej…

 

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy„Działaj Lokalnie IX” 2016

Termin składania wniosków upływa 27 maja 2016 r.

Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

 

 

więcej

 

12 marca 2016 r. w Środzie Wielkopolskiej odbył się XXII Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci i Młodzieży DRAGON CUP. W zawodach udział wzięło ponad 450 zawodników reprezentujących 38 drużyn z całego kraju. Startujący w wyjątkowo licznie obsadzonym turnieju Gostynianie z klubu karate TKKF „TĘCZA” pokazali bardzo dobry poziom i przywieźli ze Środy Wlkp. jeden złoty, jeden srebrny (potrójny) i jeden brązowy (potrójny) medale. Jak podkreśla trener Waldemar Szwedek: - Młodym karatekom „Tęczy” z gmin Gostyń i Piaski należą się gratulacje za udany występ.

Więcej…

 

7 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Minęła kadencja poprzednio wybranego zarządu tej organizacji pozarządowej. Dlatego Walne Zebranie poświęcone było głównie wyborom nowych władz stowarzyszenia. Wybrano więc nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem została Bożena Misiurek - inicjatorka powstania na terenie powiatu gostyńskiego organizacji chorych na SM i szef zarządu poprzedniej kadencji. Pozostali członkowie władz też już pełnili swoje stanowiska w poprzednich czterech latach, zatem ich ponowny wybór należy uznać za docenienie ich społecznej i trudnej pracy. Wiceprezesem został Walenty Ciszak, sekretarzem - Marek Maciejewski, skarbnikiem - Barbara Horowska.

Więcej…

 

Sala widowiskowa GOK „Hutnik” została wypełniona 10 marca 2016 roku przez seniorki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Gostyniu. Przybyły one na zorganizowane przez Zarząd PZERiI spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Powitania Wiosny.
Przybyłe Panie serdecznie i z uśmiechem przywitał prezes organizacji Pan Andrzej Starosta. Powitał też zaproszonych gości: Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, Burmistrza Gostynia Jerzego Kulaka, kierownika MGOPS w Gostyniu Teresę Klonowską oraz kierownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu Natalię Hajnsz.

Więcej…

 

MIESZKAŃCY POWIATU GOSTYŃSKIEGO OFIAROWALI 194 718,67 ZŁ!

W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, 120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszło na ulice nie tylko polskich miast, ale także zagrało w kilkudziesięciu krajach na świecie. Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 650 mln zł zebranych w corocznych Finałach. Sukces Orkiestry jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać przekazując datki zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie całorocznej działalności Fundacji.

Więcej…

 

W Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach odbył się ponadpowiatowy XVI Konkurs Wypieków Wielkanocnych. W tegorocznej edycji (4.03.16) wzięło udział 13 placówek z czterech powiatów: rawickiego, leszczyńskiego, kościańskiego i gostyńskiego. Uczestnicy reprezentowali domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby seniora, koła emerytów i rencistów. Uczestnikom kibicowali dyrektorzy i kierownicy placówek pomocy społecznej oraz Dominika Karlińska Kierownik Działu Nadzoru i Opieki Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Więcej…

 

Już po raz dziesiąty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „Dziecka”, BOIK i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Więcej…

 

Na tradycyjne spotkanie przyjaciół i sponsorów (14.01.16) wychowankowie i wychowawcy Domu Dziecka w Bodzewie i Domu Dziecka w Gostyniu zaprosili wszystkich, którzy wspierali działalność placówek przez cały miniony rok. To corocznie organizowane spotkanie reprezentantów firm, instytucji i stowarzyszeń oraz wolontariuszy wspierających działalność Domu Dziecka jest sympatyczną formą podziękowania przyjaciołom Domów Dziecka w Bodzewie i Gostyniu za okazywaną pomoc. W tym roku odbywało się pod hasłem: „Obok siebie, ręka w rękę, zawsze szczerze!”

Więcej…

 

Zakończono projekt „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Podsumowaniem rocznych działań projektowych była konferencja, na którą przybyło prawie dwustu uczestników z powiatów pleszewskiego i gostyńskiego. Odbyła się ona w sali „BAX” w Pleszewie.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl