Reklama
Start Konferencje

W Gostyniu odbyła się konferencja szkoleniowa „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”. Wzięli w niej udział rodzice, opiekunowie, wychowawcy, terapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy i psychologowie z powiatów: rawickiego, pleszewskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i gostyńskiego. Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, przedstawili w formie przystępnej i w sposób odnoszący się do codziennego życia informacje o tym, na co należy zwracać uwagę w codziennym byciu i wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W konferencji wzięło udział 75 uczestników.

Więcej…

 

Rozmawiali i będą doradzać 

czyli Pokolenia razem bez przemocy

Konferencja poświęcona problemowi przemocy wobec osób starszych
i niepełnosprawnych odbyła się w kinie „Pod Kopułą”. Zorganizowało ją stowarzyszenie „Dziecko” wsparte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”. 
Uczestniczący w konferencji przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, kuratorzy sądowi, reprezentanci powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków  interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domu dziennego pobytu, słuchacze gostyńskiego i krobskiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pedagodzy szkolni, liderzy organizacji pozarządowych oraz młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu wysłuchali prelekcji o zjawisku przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. 

Więcej…

 
Redakcja portalu