Reklama
Start Szkolenia

W Gostyniu odbyły się warsztaty „Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020”. Przeprowadzono je w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego (6.6.2014). Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych z powiatów leszczyńskiego, rawickiego i gostyńskiego. Szkolenie, prowadzone metodami warsztatowymi, zwróciło uwagę na konieczność zmian w strategiach samorządów, polegających na dostosowaniu ich do nowych priorytetów, wskazanych w nowych programach UE, oraz przygotowało uczestników do tworzenia projektów zgodnych z nowymi obszarami działań.

Więcej…

 

Zapraszamy na szkolenie:  Podstawy finansowe w organizacjach pozarządowych Szkolenie organizowane jest w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP, przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, specjalnie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gostynia i powiatu gostyńskiego. Do udziału zapraszamy zarówno osoby prowadzące księgowość w organizacji pozarządowej, jak i członków zarządu oraz przedstawicieli organizacji, chcących uporządkować swoją wiedzę z dziedziny rachunkowości NGO.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, zapraszają pedagogów, terapeutów i opiekunów z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatów: gostyńskiego, rawickiego i leszczyńskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych ośmiogodzinnych szkoleniach podnoszących umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi (każda placówka może oddelegować po jednym pracowniku na każde ze szkoleń).

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Radą Sołecką w Chwałkowie serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych dla rodzin osób niepełnosprawnych. Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo.

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

- 6 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, „Rodzina – systemowe działania: rola, cele, zadani oraz funkcje w zakresie podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych we współpracy z placówkami pomocy społecznej” - prowadząca Elżbieta Gadomska

Więcej…

 

Dawać wędkę, a nie rybę – to powiedzenie często przyświeca organizacjom i instytucjom aktywizującym społeczności lokalne. Teoretycznie wszystko wydaje się oczywiste, jak to jednak wdrożyć w praktykę? Na to i inne pytania dotyczące praktycznego aktywizowania środowisk lokalnych do wspólnego działania odpowie spotkanie sieciujące – szkolenie „Model aktywizowania społeczności lokalnej”.

Jest ono skierowane są do przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych z powiatu gostyńskiego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Redakcja portalu