PORTAL DOFINANSOWANO Z PROGRAMU 

DZIAŁAJ LOKLANIE 2021

POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI, AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ STOWARZYSZENIA DZIECKO.

archiwalna strona ngo.gostyn.pl

Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy do udziału w konsultacjach „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” w formie online. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie programu współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 15 września do 30 września 2021 roku. W tym czasie mogą Państwo zgłaszać uwagi do projektu programu współpracy w formie:

a)      elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kbartlewicz@um.gostyn.pl,

b)      pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, Rynek 2, 63-800 Gostyń.

 

projekt uchwały: pobierz

15 września 2021

Gostyń-Konsultacje programu współpracy z NGO