PORTAL DOFINANSOWANO Z PROGRAMU 

DZIAŁAJ LOKLANIE 2021

POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI, AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ STOWARZYSZENIA DZIECKO.

archiwalna strona ngo.gostyn.pl

Konkursy i dotacje

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku. Termin składania ofert mija w poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku o godzinie 15.30.Konkurs dotyczy zadania pn. „Działania na rzecz integracji europejskiej”. Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie wynosi 10.000 zł.Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Gmina Gostyń