PORTAL DOFINANSOWANO Z PROGRAMU 

DZIAŁAJ LOKLANIE 2021

POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI, AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ STOWARZYSZENIA DZIECKO.

archiwalna strona ngo.gostyn.pl

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2022

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/370/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA KONSULTACJE

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu

Programu Współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Propozycje zadań o charakterze ponadgminnym do realizacji w roku 2022, z uwzględnieniem priorytetów zawartych w projekcie Programu Współpracy lub propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) należy zgłaszać na formularzu załączonym do pobrania poniżej.

 

Formularz zgłoszenia zadania należy dostarczyć

w dniach od 30 sierpnia do dnia 12 września 2021 roku

na adres:

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu

ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

lub na adres mailowy: wop@powiat.gostyn.pl

 

Formularz zgłoszenia zadania - pobierz                                                                                     

Projekt Uchwały Rady Powiatu – Program Współpracy - pobierz

27 sierpnia 2021

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2022