PORTAL DOFINANSOWANO Z PROGRAMU 

DZIAŁAJ LOKLANIE 2021

POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI, AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ STOWARZYSZENIA DZIECKO.

archiwalna strona ngo.gostyn.pl

Stowarzyszenia, Fundacje podlegające Krajowemu Rejestrowi Sądowemu są zobowiązane do 31 stycznia zgłosić się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Nowy obowiązek został wprowadzony 31 października 2021 roku.

Zobowiązanie wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach
 
 
28 stycznia 2022

Nie przegap tego terminu!