PORTAL DOFINANSOWANO Z PROGRAMU 

DZIAŁAJ LOKLANIE 2021

POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI, AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ STOWARZYSZENIA DZIECKO.

archiwalna strona ngo.gostyn.pl

O projekcie

Projekt Cyfrowe NGO`s

 

Pomysł uruchomienia portalu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu gostyńskiego, to odpowiedź na zawieszenie (z powodów organizacyjnych), przez 10 lat funkcjonującej i licznie odwiedzanej strony www.ngo.gostyn.pl i potrzebę ponownego utworzenia jednego miejsca w Internecie reprezentatywnego dla środowiska NGOs z powiatu gostyńskiego, dającego możliwość:

 


1) informacji dla NGOs i grup nieformalnych o projektach i możliwościach dofinansowań oraz informacjach z życia NGOs;

2) wymiany informacji;

3) prezentacji swoich dokonań i promocji;

4) poznawania dobrych praktyk - jako inspiracji do własnych działań;

5) bieżących porad dla NGOs; 

5 Dodatkowo - w związku z ograniczeniami sanitarnymi - pojawiła się potrzeba takiego kanału informacji, kontaktów i wymiany, który nie byłby ograniczany obostrzeniami epidemicznymi.


 

Portal aktualnie obejmuje swoim zasięgiem i działaniem 7 gmin i powiat gostyński. Adresowany jest do organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie powiatu. Pozwala na wykorzystywanie nowych technologii cyfrowych i zafunkcjonowanie w świecie cyberprzestrzeni organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z terenu powiatu gostyńskiego.

 

Reaktywacja portalu była możliwa dzięki dofinansowaniu

z Programu Działaj Lokalnie 2021

 

 

 

 

 

 

Fundacja została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O wspieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED ACT), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.Polsko-Oferuje wsparcie w ramach swoich programów. Każdy program skierowany jest do konkretnej grupy adresatów.

więcej

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce to wyjątkowe miejsce, w którym dzieją się rzeczy nieprzeciętne. Staramy się inspirować i pomagać działać w bardzo różnym zakresie. Mamy w swoim dorobku programy i kampanie będące markami społecznymi. Wspieramy lokalne społeczności, nagradzamy firmy zaangażowane społecznie, wyzwalamy w ludziach chęć pomagania. Nowoczesna filantropia to nie rozdawanie pieniędzy czy prezentowanie gotowych rozwiązań. To inspirowanie do działania i zmiany postaw życiowych. 

więcej

Misją Stowarzyszenia Dziecko jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i aktywności obywatelskiej.

więcej

Program Działaj Lokalnie 2021 na terenie powiatu gostyńskiego jest realizowany dzięki: