PORTAL DOFINANSOWANO Z PROGRAMU 

DZIAŁAJ LOKLANIE 2021

POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI, AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ STOWARZYSZENIA DZIECKO.

archiwalna strona ngo.gostyn.pl

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

przedstawia propozycję realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie

w Starostwie  Powiatowym w Gostyniu,

ul. Wrocławska 256, pok. 30a - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu

lub na adres wop@powiat.gostyn.pl do dnia  20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

 

Nazwa zadania:

Piątka z Misiem

Oferent:

LKS Wisła Borek Wielkopolski

Oferta:

/web/uploads/ckeditor/files/oferta%20-%20Ma%C5%82y%20Grant.pdf

13 sierpnia 2021

Oferta realizacji zadania w trybie Małego Grantu - 7/2021