PORTAL DOFINANSOWANO Z PROGRAMU 

DZIAŁAJ LOKLANIE 2021

POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI, AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ STOWARZYSZENIA DZIECKO.

archiwalna strona ngo.gostyn.pl

Środki unijne na staż i podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że w dalszym ciągu poszukiwane są osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP), zainteresowane odbyciem stażu lub pragnące otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.


W/w wsparcie można otrzymać w ramach dwóch programów unijnych.

 

W ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)" skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (które nie ukończyły 30 roku życia) posiadamy środki finansowe w 2021 roku na:

- przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 9 osób (9 mężczyzn)

 

W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia posiadamy środki finansowe w 2021 roku na:

- zorganizowanie stażu dla 32 os. (11 kobiet, 21 mężczyzn)

- przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób (10 mężczyzn)

Szczegółowych informacji udzielają:

STAŻE
Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33
Dokumenty do pobrania - https://gostyn.praca.gov.pl/-/7961708-staz-dokumenty-do-pobrania


PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI KIS LUB ABSOLWENTOWI CIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32
Izabela Dudkowiak - Specjalista ds. Programów - stażysta, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32
Dokumenty do pobrania - https://gostyn.praca.gov.pl/-/7960688-dotacje-na-dzialalnosc-gospodarcza-dokumenty-do-pobrania

24 listopada 2021

Środki unijne na staż i podjęcie działalności gospodarczej